Styrk de matematiske kompetencer med tekstopgaver

Arbejdet med de matematiske kompetencer skal begynde i indskolingen. Men hvordan kan du som matematiklærer få taget hul på dette arbejde, når der samtidig er en masse basisviden, de skal lære?

På MatematikFessor finder du forskellige opgaver, hvor eleverne kan arbejde med begreber, udtryk, forskellige metoder og strategier samt matematiske symboler. Alt materialet er lavet for at støtte op om kommunikationen i matematikundervisningen og styrke elevernes evne til at ræsonnere og problemløse.

Du finder opgaver til både digital brug og print, da det giver god mening at arbejde med forskellige repræsentationsformer i undervisningen. 

Hos MatematikFessor er vi af den klare opfattelse, at matematik ikke kun kan læres bag en skærm. Eleverne skal møde den samme matematik præsenteret på forskellige måder. Når du arbejder med opgaverne på MatematikFessor, kan vi derfor varmt anbefale, at du også får skabt en faglig, relevant snak omkring opgaverne og løsningen.

Fessors Hæfte – samling af PDF-opgaver

Fessors Hæfte er specifikke samlinger af opgaver til indskolingen, som du finder ved hjælp af SuperSøgeren. De giver dig rig mulighed for at arbejde med begreber, udtryk, talforståelse og problemløsning. Derudover støtter de op om kommunikationen i matematikundervisningen samt elevernes evne til at ræsonnere og problemløse.

Du kan søge de forskellige samlinger til indskolingen frem ved at skrive Fessors Hæfte i SuperSøgeren og mere specifikt:

Guide til Fessors Hæfte – Tekstopgaver

Fessors Hæfte – Tekstopgaver er en samling af tekstopgaver til 0.-3. klasse, som vi kalder for Læs-Tænk-Regn. Nedenfor får du en guide i 4 trin til, hvordan du kan arbejde med disse og dermed styrke de matematiske kompetencer.

1) Forberedelse

Som en del af din forberedelse bør du læse opgaven og facitarket igennem. Derefter skal du tage stilling til, om et eller flere ord skal bearbejdes i et ordkendskabskort. Tag også stilling til, om eleverne skal arbejde alene, i par eller i grupper.

Læs mere om og hent et ordkendskabskort her

Det vil være en fordel, hvis eleverne forinden har arbejdet med de regnearter, de præsenteres for i sættene. Dermed kan de lettere afkode de enkelte tekster.

2) Før-læsning

På dette trin skal du tale med eleverne om konteksten. Fortæl eleverne, hvor Fessor nu er henne. Hvad ved de fx om Zoo? Gør det kort, og gør det for at aktivere deres forforståelse.

Herefter kan du gennemgå relevante ord.

  • Er der ord, I skal arbejde med i et ordkendskabskort?
  • Er der ord, der kan være svære at læse?

Hvis det er første gang, I arbejder med opgaverne i hæftet, kan du spørge eleverne, hvordan de forestiller sig, at de kan udfylde notatboksen. Når du læser hæftet igennem, kan du se, at vi har inddraget nogle af de 120 ord, som eleverne givetvis kender fra danskundervisningen. Og som de skal lære i starten af deres skoleforløb.

Håbet er, at det kan skabe glæde hos eleverne, når de læser ord, som de kender fra dansktimerne. I hæftet til 0. klasse kan du desuden se, at der er mange gentagelser af sætningerne. Læs dem gerne højt sammen, og lad derefter eleverne løse opgaverne.

Et godt tip er, at hvis du vil sikre dig, at eleverne kender til regnemetoden, der bliver brugt i en given opgave, kan du søge efter emnet i SuperSøgeren. Her vælger du lektioner og giver lektionen for.

Eleven kan efterfølgende teste sig selv i Test-Dig-Selv – 5 skarpe. Alternativt kan I se lektionen sammen i klassen som flipped classroom.

3) Under-læsning

Eleverne læser opgaven, tænker og skriver eller tegner i notatboksen. De kan arbejde alene, eller i grupper, hvor de kan udveksle idéer og valg af regnemetode. Her kan de også træne evnen til at udtrykke sig mundtligt og ræsonnere omkring matematikken.

Vi foreslår arbejdsmetoder som Cooperative Learning variationer og Læse-løb. Dem kan du læse mere om i denne vejledning om Læs-Tænk-Regn til indskolingen.

4) Efter-læsning

Ved klassegennemgang kan et par elever vise, hvad de har tegnet/skrevet i notatboksen. Det er vigtigt at italesætte de forskellige løsningsforslag, og at det er okay, hvis de er nået frem til resultatet på forskellig vis.

Tal med eleverne om, hvorvidt deres svar er rimeligt. Tal også med eleverne om, hvilke matematiske symboler og notationer, de har brugt i deres løsning.

Formålet er at få dem til at reflektere og ræsonnere over det, de er nået frem til. Dette er også en vigtig kompetence, så de lære at forholde sig kritisk til deres egen løsning og facit.

SE OGSÅ: Redaktionen vejleder: Om tekstarbejde

Højtlæsning, fortællinger og taldiktater

Forståelsen af de førfaglige ord og udtryk kommer ikke nødvendigvis af sig selv. Det er vigtigt, at eleverne arbejder med dem så tidligt som muligt. Naturligvis ud fra de matematiske kompetencer, de mestrer.

I Fessors hæfte – Førfaglige ord A til 0. og 1. klasse skal eleverne derfor selv tegne sig til at vise ord som fx færrest og flest, over og under, samlede og dele af.

I Fessors Hæfte – Regnehistorier læser du de forskellige højt. Regnehistorierne findes i udgaverne A, B og C og er differentieret på klassetrin. Eleverne skal enten tegne eller skrive regnestykkerne, som historierne præsenterer.

I Fessors hæfte – Taldiktater A og B skal I arbejde med tal i forskellige intervaller afhængigt af klassetrin. Du kan differentiere taldiktaterne efter niveau, så eleverne får passende udfordringer.

Det gør du eksempelvis ved at lade eleverne arbejde i værksteder. Her kan nogle elever arbejde på en iPad og fx løse opgaver på MatematikFessor. Andre kan arbejde med en fysisk aktivitet, som du også kan finde et stort udvalg af på portalen. I et tredje værksted kan du have en gruppe, der får en taldiktat.

LÆS OGSÅ: Få 96 gode idéer til indendørsaktiviteter, når vejret driller

LÆS OGSÅ: Få 89 idéer til udendørsaktiviteter, der skaber bedre trivsel

I starten kræver det noget arbejde, når eleverne skal lære at arbejde i forskellige værksteder på samme tid og være gode til at hjælpe hinanden.

Et godt tip er, at du kan tænke det som en god gang matematisk cirkeltræning, hvor eleverne får trænet de forskellige kompetencer på forskellig vis.

LÆS OGSÅ: Sådan forbedrer du din undervisning med formativ evaluering

Rigtig god fornøjelse!

Recent Posts

Start typing and press Enter to search