Bogreolen

Hvad er Bogreolen

Bogreolen finder du på lærerværelsets forside under genvejsmenuen “Indhold”.

Eleverne kan tilsvarende finde Bogreolen på elevsiden øverst i den lyseblå menu.

Bogreolen indeholder bøger til alle klassetrin. Hvis du klikker på det blå info-banner på en given bog, får du et kort resume af nogle af de matematiske emner, bogen berører.

Trykker du på midten af bogen, går du ind i selve bogen. Her kan du se en indholdsfortegnelse over, hvad bogens kapitler indeholder. På den lille play-knap kan du (eller eleverne) få læst teksten op. I venstre side ligger kapitlerne.

Nedenfor ser du underviserudgaven.

Du kan også vælge fanen “elevudgave” for at se, hvordan bogen ser ud for eleven.

Går du ind i de forskellige kapitler, vil du se denne oversigt:

“Læsning” består af små forklaringsvideoer. Når eleven går ind og ser videoen, kan han/hun nedenunder videoen angive, om de har forstået lektionen. Dette kan være en god idé at opfordre eleverne til (og være ærlige omkring), så du eventuelt kan give en forklaring på en anden måde, så eleven forstår.

“Træning” består af 5 spørgsmål, der knytter sig til indholdet i videoerne. Eleverne kan umiddelbart efter endt test se hvilke spørgsmål, de har rigtige eller forkerte. De kan også se forklaringer på de spørgsmål, der er forkert besvaret.

“Aktiviteter” består af alternative undervisningsformer, f.eks. et matematikløb, en dyst i klassen eller mange andre sjove varianter. I aktiviteterne vægtes kropslighed og kreativitet. Det er kun læreren, der har adgang til at se aktiviteterne.

Øverst i højre hjørne kan du vælge et hold eller en klasse og se statistik over, om dine elever har forstået videoerne, og om de har løst opgaverne.

Hvordan kan du bruge Bogreolen?

Du kan bruge Bogreolen som en introduktion til de forskellige matematiske emner. Eleverne kan f.eks. se videoen derhjemme (og evt. svare på spørgsmålene), og herefter kan I sammen i klassen arbejde med det matematiske emne, de har fået præsenteret. Du skal derfor ikke bruge tid på en tavleintroduktion i undervisningen. Denne tilgang til undervisningen kaldes Flipped Classroom. I klassen kan I derfor vælge at bruge tiden på at løse opgaver fra MatematikFessor, der omhandler det givne matematiske emne. Du kan f.eks. gå ind og give eleverne opgavesæt for som lektie. Derudover kan I lave de sjove aktiviteter i bogen som et supplement eller et afbræk i undervisningen.

Bogreolen er især et brugbart værktøj til elever, der har vanskeligt ved at koncentrere sig i længere tid. Det skyldes, at alle bøgerne består af korte og afgrænsede lektioner og opgaver. Samtidig kan eleven se, hvor langt han eller hun er kommet, hvis eleven husker at markere med en tommelfinger, når en lektion er gennemført.

Nye bøger i Bogreolen

De nye bøger i Bogreolen tager udgangspunkt i de årsplaner, vi har lavet på Matematikfessor til skoleåret 2015-2016. Alle de nye bøger hedder “Fessor i …” (de respektive klassetrin).

De nye bøger indeholde alt det nyeste materiale. Vi har med vilje ikke revideret de gamle bøger, men de vil fortsat være at finde i Bogreolen.

Men Bogreolen er også meget mere end årsplaner. Prøv f.eks. “MatMusik”, hvor eleverne lærer tabellerne og andre matematiske færdigheder, eller “Uddannelsesparat”, der er målrettet udskolingen og gymnasiet.

Indholdsfortegnelse

  • Hvad er bogreolen?
  • Hvordan kan du bruge bogreolen?
  • Nye bøger i bogreolen
  • Heidi Thrane
    Heidi Thrane Redaktør

Start typing and press Enter to search