GeometriFessor

Hvad kan GeometriFessor

På Matematikfessor.dk findes et tilkøbsmodul som vi er meget stolte af, nemlig GeometriFessor, der med over 4000 opgaver fordelt på 0.-10.klasse giver eleverne mulighed for at udfolde sig matematisk på mange forskellige måder.

GeometriFessor er bygget over det dynamiske matematikværktøj GeoGebra, men vi har forsimplet GeoGebras funktioner og tilsat vores egne hjælpe-videoer i undervisningsforløbene, så eleverne holdes i hånden i opgaveløsningen. GeometriFessor er altså både en måde at træne matematik, og en introduktion til at arbejde med GeoGebra.  

GeometriFessor er meget mere end blot geometriopgaver. Der findes eksempelvis opgaver med klokken, mængde og antal, K-systemer, statistik og så selvfølgelig vores særligt udfordrende opgaver til udskolingen:  Grublere.

GeometriFessor lader eleverne arbejde undersøgelsebaseret og belyser de centrale faglige  begreber fra flere vinkler. Denne variation i opgaveformerne hjælper elevernes begrebsopbygning og styrker fagligheden.

Med GeometriFessor har du mulighed for at målrette din undervisning, så hver enkelt elev kan blive stillet de typer GeometriFessor-opgaver, der svarer til elevens niveau. Eller du kan planlægge lektier for hele dit hold eller klasse, og følge live-statistikken fra det digitale lærerværelse, og derved se hvordan eleverne klarer sig i opgaveløsningen.

Planlæg din undervisning med GeometriFessor

Der er tre muligheder, når I arbejder med GeometriFessor i undervisningen.

Eleverne vælger selv

Den første mulighed er, at eleverne selv logger på MatematikFessor.dk og klikker på den øverste menu, hvor der står GeometriFessor. Her indstiller eleven sit klassetrin, og præsenteres dernæst for alle opgaver, der ligger på klassetrinnet. Opgaver, der ligger øverst på siden er de letteste, hvorefter sværhedsgraden øges ned over siden. Eleven kan nu selv klikke rundt på de opgaver han/hun vil løse, eller du kan guide dem i, at de skal løse opgaver inden for fx “Konstruktion – Rektangel”. Når eleverne løser opgaver på denne måde, vil systemet efter hver løst opgave sige om eleven har lavet opgaven rigtigt eller forkert. Vær opmærksom på, at rigtigt/forkert-beskeden er indstillet til at svare med 1 sekunds forsinkelse, da vi gerne ville undgå, at eleverne løste opgaven ved bare at trække linjerne rundt indtil systemet sagde “rigtigt”.

Planlæg lektie

Den anden mulighed er, at du som lærer planlægger en lektie via forsiden på det digitale lærerværelse. Hernæst har du to muligheder: Vælger du “Undervisningsforløb” og søger på “GF” (forkortelsen for GeometriFessor) vil du blive præsenteret for “pakker” af både videolektioner og tilhørende opgaver. Vælger du derimod “GeometriFessor” kan du selv sammensætte, hvilke opgaver dine elever præsenteres for.

Planlæg årsplan

Den tredje mulighed er at planlægge en årsplan med GeometriFessor. Dette gøres også fra forsiden af det digitale lærerværelse, hvor du vælger “Planlæg årsplan” og herefter vælger en af de årsplaner, der hedder “Årsplan med GeometriFessor”.

OBS:

Vær opmærksom på, at når du har planlagt en lektie eller en årsplan vil eleverne først få at vide om de har svaret rigtigt eller forkert, når de har lavet alle opgaver og trykket på “aflever”.

Indholdsfortegnelse

  • Hvad kan GeometriFessor
  • Planlæg din undervisning med GeometriFessor
  • Nina Valhøj Egebo
    Nina Valhøj Egebo Redaktør

Søg

Gør som over 1.500 andre matematiklærere

Tilmeld dig nyhedsbrevet, FessorsFokus, og få e-mails med vores bedste tips samt ny viden om indhold og funktioner på MatematikFessor, tilbud og faglig inspiration til din matematikundervisning.

Hvilke trin underviser du på?

You have Successfully Subscribed!