GeometriFessor

GeometriFessor giver variation og anderledes opgaver

På MatematikFessor.dk findes et tilkøbsmodul, GeometriFessor, der med over 4000 opgaver fordelt på 0.-10.klasse giver eleverne mulighed for at udfolde sig matematisk på mange forskellige måder. Opgaverne har primært et geometrisk fokus, men der ligger også mange andre typer af opgaver.

GeometriFessor er bygget over det dynamiske matematikværktøj GeoGebra, men vi har forsimplet GeoGebras funktioner og tilsat vores egne videolektioner i undervisningsforløbene, så eleverne holdes i hånden, når de løser opgaver på GeometriFessor. På den måde får eleverne trænet matematik samtidig med, at de bliver introduceret til GeoGebra.

GeometriFessor er meget andet end blot geometriopgaver. Du finder eksempelvis opgaver med klokken, mængde og antal, koordinatsystemet, statistik og så selvfølgelig vores særligt udfordrende opgaver til udskolingen, Grublerne.

GeometriFessor lader eleverne arbejde undersøgelsesbaseret og belyser de centrale faglige begreber fra flere vinkler. Denne variation i opgaveformerne hjælper elevernes begrebsopbygning og styrker deres faglighed.

Målrettet arbejde med GeometriFessor

Med GeometriFessor har du mulighed for at målrette din undervisning, så hver enkelt elev kan blive stillet de typer GeometriFessor-opgaver, der svarer til elevens niveau. Eller du kan planlægge opgaver for hele dit hold eller klasse, og følge live-statistikken fra Lærerværelset, og derved se, hvordan eleverne klarer sig, mens de løser opgaverne.

Hvis du vil planlægge GeometriFessor-opgaver til dine elever, så skal du starte med at finde de rette opgaver i SuperSøgeren. Undervisningsforløbene kan du finde frem ved at indstille klassetrinnet og søge på (GF), når du har markeret ikonet for Undervisningsforløb.

SuperSøgerne

Selve GeometriFessor-opgaverne finder du ved at skrive dit søgeord og klikke på GeometriFessor-ikonet over søgefeltet. Når du har tilføjet det rette indhold skal det tildeles til dine elever. Du kan se mere om, hvordan du finder indhold til dine elever i denne guide.

GemtriFessor søg

Hvis du vil sende indhold til enkelte elever, kan du tilpasse eleverne fra dit hold, før du sender opgaverne afsted.

Lad eleverne vælge selv

Når dine elever selv logger ind på MatematikFessor.dk, kan de vælge GeometriFessor i den øverste menubjælke. Derefter indstiller eleven sit klassetrin, og præsenteres så for alle de opgaver, der ligger på klassetrinnet. Opgaverne øverst på siden er de letteste, hvorefter sværhedsgraden øges ned over siden.

Eleven kan nu selv klikke rundt på de opgaver, han eller hun vil løse, eller du kan guide dem til de opgaver, du vil have, de arbejder med. Det kunne fx være “Konstruktion – Rektangel”, som du vil have eleverne arbejder med. Når eleverne løser opgaver på denne måde, vil portalen efter hver løst opgave sige, om eleven har lavet opgaven rigtigt eller forkert. Vær opmærksom på, at rigtigt/forkert-beskeden er indstillet til at svare med lidt forsinkelse, da vi gerne vil undgå, at eleverne løser opgaverne ved at trække linjerne rundt, indtil portalen siger “rigtigt”.

OBS:

Vær opmærksom på, at eleverne først får at vide om de har besvaret opgaverne i GeometriFessor korrekt, når de har trykket aflever.

Indholdsfortegnelse

  • GeometriFessor giver variation og anderledes opgaver
  • Målrettet arbejde med GeometriFessor
  • Lad eleverne vælge selv
  • Heidi Thrane
    Heidi Thrane Redaktør

Start typing and press Enter to search