Sådan forbedrer du din undervisning med formativ evaluering

Vi har nok alle oplevet, at eleverne ikke altid lærer det, vi underviser. Få her 3 enkle metoder samt en række tips til, hvor på MatematikFessor du finder en række værktøjer, der kan hjælpe dig, når du laver formativ evaluering.

På MatematikFessor er der allerede mange muligheder for at lave formativ evaluering med dine elever. Mest oplagt er det at kigge på live-statistikken, mens eleverne arbejder med et opgavesæt for at se, om eleverne løser opgaverne rigtigt. Du kan også bruge Bogreolen. Her kan du bl.a. med afsæt i dine elevers vurdering af sværhedsgraden danne dig et overblik over, hvad dine elever finder nemt og svært. Det hjælper dig til at justere din undervisning efter elevernes forståelse og niveau.

Derudover kan du finde en hel værktøjskasse på MatematikFessor, når du i SuperSøgeren søger på  FORMATIV EVALUERING. Værktøjerne er en hjælp til dig, når du skal evaluere og justere den del af undervisningen, der ikke foregår på MatematikFessor.

Inden du smutter over på MatematikFessor for at bruge din nye viden, er det en god idé lige at læse videre herunder. Du får serveret 3 enkle metoder til formativ evaluering på et sølvfad. Metoder som du straks kan bruge i din egen undervisning.

Formativ evaluering giver bedre resultater

”Det er kun gennem en form for evaluering, at du kan finde ud af, om det, du har undervist i, også er blevet lært”. Sådan siger Dylan William, der er professor emeritus i ”Educational Assessment” (Undervisningsevaluering) på University College London. Og man må sige, at han har noget at have det i, da han siden 1993 har forsket i formativ evaluering. Her har han påvist, at elever i klasser, der arbejder med formativ evaluering, opnår bedre resultater.

Hans metoder har længe været brugt over hele verden til at skabe relevant undervisning. Også i Sverige, hvor EduLabs svenske redaktør, tidligere matematiklærer Maria Svanström Vasquez, gennem flere år har brugt hans metoder i sin egen undervisning.

– Mine elever oplevede, at det var nemmere at finde mening i undervisningen, da vi begyndte at arbejde målrettet med formativ evaluering, fortæller Maria Svanström Vasquez.

3 enkle metoder til formativ evaluering

Mange af metoderne er ret enkle at sætte fokus på og implementere. Som tre hovedpunkter nævner Maria Svanström Vasquez:

 1. At undervisningen er målstyret, så eleverne ikke er i tvivl om formålet med undervisningen
 2. At eleverne jævnligt bruger ”exit-tickets”, fordi det giver læreren indsigt i elevernes forståelse og niveau
 3.  At læreren stiller alternative spørgsmål, der i høj grad kan besvares af alle eleverne.

I afsnittene herunder kan du læse Marias Svanström Vasquez’ bud på, hvorfor og hvordan disse tre punkter kan være med til at forbedre undervisningen. Derudover vil du også kunne læse om, hvordan du nemt kan bruge MatematikFessor til at lave formativ evaluering og nemmere ramme dine elever, hvor de er.

1. Tydelige mål giver bedre læring

Et af de elementer i undervisningen, som Maria Svanström Vasquez ser som vigtige for en vellykket undervisning, er, at der ikke er tvivl om, hvad målet med undervisningen er. Angiv løbende målene med undervisningen, så det er tydeligt for eleverne, hvor de er på vej hen.

 • Feedback og feedforward skal hjælpe eleven til at forstå, hvad de skal gøre for at nå målene med undervisningen. Det giver en dybere læring. Eleven bliver også selv ansvarlig for at vurdere, hvor tæt han eller hun er på målet. Og hvilken indsats der skal lægges for at komme helt i mål.
 • Lav eventuelt en hurtig evaluering med fingermarkering undervejs i lektionen om, hvor tæt på målet eleverne føler sig. Det gør de ved at holde et antal fingre op i luften som indikator, så du hurtigt kan danne dig et overblik. 1 finger, hvis det er ret svært, og 5 fingre, hvis det er ret let.

2. Exit-tickets lader eleverne sætte ord på det, de har lært

Maria Svanström Vasquez har benyttet sig af ”exit-tickets” for at få et hurtigt overblik over, hvad eleverne har fået ud af undervisningen. Eleverne skriver f.eks. på en ”udgangsbillet”, hvad de har lært, og hvad der var svært. Spørgsmålene kan tage mange former fra det helt konkrete til det mere overordnede:

 • Tegn et rektangel med en omkreds på 14 cm
 • Hvad er det vigtigste, du har lært i denne lektion?
 • Skriv én ting, du forstår bedre nu, og én ting, der stadig er svær
 • Forklar begrebet: Ligesidet trekant
 • Hvad tror du var målet med undervisningen i dag?
 • Giv mindst ét eksempel på noget, jeg skal forklare igen

3. Tænk i løsningsmetoder frem for rigtigt svar

– Før man begynder at indføre denne praksis, er det vigtigt, at der er et miljø i klassen, som eleverne er trygge i. Der skal være plads til at fejle og svare noget andet end resten af klassen, forklarer Maria Svanström Vasquez, og tilføjer

– Det er vigtigt, at man som lærer ikke er fokuseret på at få det rigtige svar på en opgave, men i stedet leder efter tanker om og forskellige metoder til at løse den. Så lærer eleverne at finde flere metoder til problemløsning. De får også en forståelse for hinandens tanker og kan være med til at udvikle dem.

Spørgsmål uden klare facit til mange forskellige typer opgaver kan se ud som her:

 • Hvilke metoder kan man bruge til at løse denne opgave?
 • Giv et bud på en måde at ordne disse tal på? Og en forklaring på dit valg!
 • Hvordan kan man lave regnestykker, der giver 520?

Andre redskaber til formativ evaluering

På MatematikFessor er der som sagt bygget redskaber ind i opgaverne og lektionerne, der kan hjælpe dig med at lave en løbende evaluering. Men der findes også andre nemme veje til den hurtige evaluering:

 • ”Two stars and a wish” er en anden måde at give feedback på. I korte træk går den ud på at finde to elementer i en besvarelse/lektion/opgave, der skal roses, og et element, der kunne være gjort anderledes. Evalueringsmetoden kan bruges af eleven selv i forbindelse med elevens egen indsats. Den kan også bruges i fællesskab i klassen, hvor det f.eks. er en enkelt anonym besvarelse, der bliver evalueret af alle. Endelig kan den bruges parvis, hvor eleverne skal evaluere hinanden.

 

 • Whiteboards erstatter den gammeldags tavle og griffel. Med et whiteboard kan eleverne hurtigt vise deres bud på en besvarelse. Derudover kan du hurtigt danne dig et overblik over klassens forståelse, når de alle holder buddene op samtidigt. Efterfølgende har du også et godt udgangspunkt for at vælge nogle elever ud, der skal argumentere for deres valg.

Hvad du mener om denne artikel? Vælg en tommelfinger herunder!

Recent Posts

Start typing and press Enter to search