MatematikFessor

Lærerværelsets forside

På de følgende sider kan du læse om vores indhold på sitet og få inspiration til, hvordan du inddrager indholdet i din planlægning.

På forsiden af lærerværelset finder du øverst en menubjælke.
Under menubjælken har vi valgt at samle nogle af de genveje fra menubjælken, som vi ved lærerne bruger mest.
Disse genveje henviser vi til gennem folderen.

Hold:

Under genvejene finder du overskriften ”Mine hold”.

For at du kan give dine elever lektier for, skal du først og fremmest oprette et hold. Dette gøres ved at klikke på knappen ”+ Opret nyt hold” og derefter udfylde det du bliver spurgt om.

Favorithold:

Ud for hvert at dine hold er der en lille stjerne. Klikker du på stjernen, gør du dit hold til et favorithold, og holdet vil nu lægge sig øverst på listen. Hvis du har flere favorithold lægges de i alfabetisk rækkefølge.

Genveje:

I genvejsområdet under den første overskrift ”Indhold”, kan du komme direkte til planlægning af undervisningsforløb og opgavesæt. Du kan også gå på opdagelse i vores aktiviteter, bogreol og PDF-Opgaver.

I genvejsområdet under den anden overskrift ”Planlægning”, kan du komme direkte til planlægning af lektier og årsplan samt se de lektier og årsplaner, du har planlagt. Planlægningsfunktionerne bliver uddybet senere i folderen.

TIP. Hvis du ønsker at se din planlagte årsplan for et givent hold, kan du klikke på ikonet ”Vis årsplan” (Se på billedet ovenfor).

Under den tredje overskrift ”Indsigt” kan du komme direkte til funktionen ”Skole/hjem statistik”, som du f.eks. kan benytte til en skole-hjem samtale. Denne funktion kan give dig et samlet overblik over dine elevers aktivitet på matematikfessor for en kortere eller længere periode. Du kan dermed dykke ned i den enkelte elevs statistik.

Du kan med fordel også benytte funktionen som en månedlig status, hvis du ønsker at følge dine elever mere regelmæssigt.

I genvejsområdet under den fjerde overskrift ”Hjælp” kan du se et udvalg af vores hjælpevideoer.

TIP. Klikker du på ikonet med spørgsmålstegnet, der ligger øverst til højre, vil du altid finde specifikke hjælpevideoer, der knytter sig til den enkelte side, som du står på.

Planlægning:

Når du har klikket på boksen ”Planlæg lektie”, får du mulighed for at tilføje nedenstående indhold. (Vær opmærksom på at GeometriFessor og SuperTræneren er tilkøbsmoduler)

SuperSøgerne

Planlæg opgavesæt

I vores opgavebase har vi en masse forskellige opgavesæt knyttet til hvert emne.
Derudover har vi oprette nogle koncepter, som kan benyttes i forskellige sammenhænge.

Søgning:
I en simpel søgning kan du kan søge på klassetrin, emner, koncepter og i hvilken pulje du ønsker at søge i.

Søgning:

I en simpel søgning kan du kan søge på klassetrin, emner, koncepter og i hvilken pulje du ønsker at søge i.

I en avanceret søgning (boks til højre på skærmen) får du flere søgekriterier. Du kan f.eks. søge på antal spørgsmål i et opgavesæt, søge specifikt på et søgeord eller du kan vælge om dit opgavesæt skal indeholde et eller flere emner kombineret på kryds og tværs.

Hvis du under emner vælger ”Både og” får du opgavesæt, der indeholder emnerne plus og minus, samt opgavesæt der indeholder plus, minus og andre emner.

Hvis du under emner vælger ”Enten eller” får du opgavesæt, der indeholder rene opgavesæt med plus, rene opgavesæt med minus, opgavesæt der indeholder plus og minus, opgavesæt der indeholder plus og andre emner, opgavesæt der indeholder minus og andre emner samt opgavesæt der indeholder plus, minus og andre emner.

Hvis du under emner vælger ”Kun” får du opgavesæt, der kun indeholder kombinationen plus og minus.

Koncepter:

I vores søgefunktion har vi lavet en drop-down der hedder ”Koncepter”. Her kan du hurtigt fremsøge en masse af vores opgavesæt.

Man kan kun søge på ét koncept ad gangen.

Koncept Kort beskrivelse Klassetrin
Prøvetræning Opgavesæt der fokuserer på specifikke emner, som kan forekomme i prøven uden hjælpemidler. 9. klasse
Aflevering Opgavesæt, der er blandet på kryds og tværs af de 4 regnearter. 0.-6. klasse
Basistræning Opgavesæt med blandede opgaver som repetition af de færdigheder, som eleverne bør have opnået efter 9. klasse. 10. klasse
Blandede spørgsmål Opgavesæt, der er blandet på kryds og
tværs af emnerne.
0.-10. klasse
Break Out Session Opgavesæt, der fokuserer på et eller få emner. Sættene indeholder max. 20 spørgsmål.
Tanken bag opgavesættene er, at man laver en kort gennemgang af teorien fra opgavesættene, og derefter sætte eleverne i gang med opgaverne. Herved er
teorien helt præsent, når opgaverne skal besvares.
10. klasse
All Items Description Your Total:
FerieTræning Opgavesæt der er blandet på kryds og tværs af emner. ”FerieTræning” bruges også i de undervisningsforløb, der hedder ”Ferietræning”. 0.-10. klasse
Færdighedsregning Opgavesæt, der fokuserer på træning af basis-
færdigheder.
”Færdighedsregning” bruges også i de
undervisningsforløb, der f.eks. hedder
”8KL – FR – Forløb 1”.
3.-10. klasse
Husker du ”Husker du… ” indeholder 10 opgaver inden for et bestemt emne.
”Husker du…” bruges også i de undervisnings-
forløb, der hedder ”Vikartime”.
3.-10. klasse
HøjdeSpringer Opgavesæt, der går ud over pensum for 9.-10. klasse. 9.-10. klasse
JuleOpgaver Opgavesæt, der har julen som omdrejningspunkt. 1.-2. klasse,
5.-6. klasse,
8.-10. klasse
Problemregning Opgavesæt med længere problemløsende tekstopgaver.

TIP! Se også under PDF opgaver, hvor der
er lignende opgaver til print under
problemregning og Læs-Tænk-Regn.

7.-10. klasse
Prøve Opgavesæt, der dækker flere emner.
Opgavesættene hedder ”Prøve-Modul ”
og er samlet i undervisningsforløb. De kan bruges til at undersøge, om eleverne har ”huller” i deres viden.
F.eks. ”5KL – Prøve – Status”.
2.-9 klasse
Repetition Opgavesæt bestående af 20-70 repetitionsopgaver. Antallet af opgaver stiger med klassetrinnet. 1.-8. klasse
Sjove Opgaver Opgavesæt med anderledes opgavetyper. ”Sjove opgaver” bruges også i undervisnings-forløbene: ”Ferietræning” og ”SommerTræning”. 0.-6. klasse
SommerTræning Opgavesæt blandet på kryds og tværs af emner.
”SommerTræning” bruges også i undervisnings-forløbet af samme navn.
Tekstopgaver Opgavesæt med problemløsende opgaver 2.-7. klasse
Vi stiller skarpt på Opgavesæt, der indeholder 15 opgaver inden for et bestemt emne. 3.-10. klasse
Vikarsæt Opgavesæt, der indeholder 25 opgaver inden for et bestemt emne. 0.-10. klasse
Årsplan Opgavesæt, der er målrettet vores årsplaner.
Disse opgavesæt er brugt i vores årsplaner.
0.-10. klasse

Navngivning af opgavesæt

Et opgavesæt kan bestå af alt fra 5-50 opgaver. Typisk indeholder et opgavesæt mellem 10-20 opgaver. Sættene er primært emneopdelte.

Navngivningen af opgavesættene er ”navnet”-”klassetrin”- ”et tal og bogstav”. Det sidste så man kan kende forskel på sættene, da vi typisk laver tre sæt i samme stil.

Differentieret opgavesæt

Et differentieret opgavesæt er et vilkårligt opgavesæt, der genereres fra basen ud fra emne og sværhedsgrad.

Du kan selv pulje dine elever, og bestemme hvem der skal have hvilken sværhedsgrad.

Undervisningsforløb – gennemgang

Undervisningsforløb er en samling af lektioner og opgavesæt rettet mod et bestemt klassetrin og med et bestemt fagligt fokus – det kan være et særligt emne eller et bestemt fokusområde. Et undervisningsforløb indeholder en række opgavesæt
og lektioner. Dermed kan du f.eks. give 4 opgavesæt og 5 lektioner for på én gang.

Standardundervisningsforløb:

Aflevering
2.-6. klasse (eks: 3KL Aflevering – Regnehierakiet 1)
Forløbet er tiltænkt som et repetitionselement af de 4 regnearter isoleret og kombineret.
Et opgavesæt består af 20 opgaver.

Blandede opgaver
0.-6. klasse (eks: 5KL – Blandede opgaver 1)
Indeholder typisk tre sæt á 20-25 opgaver pr. forløb.

Bog-undervisningsforløb
0.-10. klasse (eks: 6KL – Bog 1-2 – Ligninger)
Understøtter vores bøger fra Bogreolen. Hvert kapitel er et selvstændigt forløb.

Ferietræning
1.-10. klasse (eks: 6KL – Ferietræning)
Forløbet kan bruges, hvis man tænker at børnene skal lave lidt i f.eks. jule- eller sommerferien.
1.-6. klasse består af 2 sæt á 20 spørgsmål og et sæt ”sjove opgaver” med 10 spørgsmål.
7.-10. klasse består af 2 sæt á 25 blandede spørgsmål.

Færdighedsregningsforløb
4.-9. klasse (eks: 7KL – FR – Forløb 1)
Indeholder opgavesæt med 50 opgaver. Kan bruges til at træne til afgangsprøven i færdighedsregning i de ældre klasser.

Kom godt i gang efter ferien
1.-8. klasse (eks: 1KL – Kom godt i gang efter ferien)
Kan bruges til at repetere et klassetrin før eller efter sommerferien. Indeholder opgaver, som er gældende på niveauet.

Prøve-Status
2.-9. klasse (eks: 8KL – Prøve – Status 1A)
Indeholder en række opgavesæt med forskellige typer opgaver, som kan bruges til at teste elevernes viden.

Vikartime
1.-10. klasse (eks: 2KL – Vikartime 1)
Vikartimerne kan bruges, når en lærer er fraværende. Vikartimerne indeholder både sæt med blandede opgaver samt ”Husker du…”

ÅP-forløb
0.-10. klasse (eks: 3ÅP – Gange – Modul 1)
Forløbene er brugt i vores årsplaner. Der kan godt være flere moduler inden for et emne.

GeometriFessor

Hvis din skole har GeometriFessor, kan du selv skræddersy et opgavesæt med vores opgaver fra GeometriFessor.

SuperTræneren

Hvis din skole har SuperTræneren, kan du give dit hold SuperTræner-opgavesæt for som lektie. Ved hjælp af en adaptiv læringsalgoritme, bliver opgavesættet 100% differentieret og dine elever bliver udfordret på netop deres niveau.

Eleverne kan træne på egen hånd, lige når de lyster. De kan vælge forskellige temaer til Fessor og optjene stjerner og medaljer.

Andre funktioner

Foruden de mange opgaver og opgavesæt byder MatematikFessor på en række
andre funktioner.

  • Aktiviteter
    Bogreolen
    PDF-opgaver

Aktiviteter

Aktiviteterne kan inddrages i undervisningen som et alternativ til den boglige undervisning. Gennem aktiviteterne lærer eleverne matematik via leg, bevægelse og konkurrence. Hver aktivitet indeholder beskrivelse, vejledning, materialeliste og muligheder for differentiering. Der er desuden angivet et estimeret tidsforbrug.

PDF-opgaver

Her kan du finde opgaver til udskrivning. Sættene indeholder forskellige typer af opgaver bl.a. hæfter, færdighedsregninger, problemregninger og blandede opgaver. Dokumenterne kan bruges som et supplement til den digitale undervisning,
da der her findes nogle anderledes typer af opgaver. Før udskrivning kan du hente og gennemse opgaven.

Bogreolen

Her er forskellige online ”bøger” til brug i undervisningen. Der findes en til to bøger til hvert klassetrin. Bøgerne indeholder forskellige emneopdelte kapitler med både læseafsnit og træning. Læseafsnittene består af en video samt et eksempel
på regnearten. Hvert kapitel har fokus på en bestemt regneart. Det er meningen, at eleven først skal se og forstå videoen og bagefter træne selv.

Indholdsfortegnelse

  • HEIDI THRANE
    HEIDI THRANE Redaktør

Start typing and press Enter to search