Procesnotater

Procesnotatet er tiltænkt elever på mellemtrinnet og i udskolingen. Procesnotatet er en notatteknik, der hjælper eleverne med at systematisere tekstbaserede matematikopgaver som f.eks. Læs-Tænk-Regn opgaver eller den matematiske problemløsning til 9. klassens prøve. Procesnotatet kan bruges individuelt til opgaveløsning eller alternativt i en hel klasse, som en måde hvorpå man kan arbejde med overblikket over en matematisk tekst, samt udtrykke sig med ord omkring sin matematiske proces. Eleverne kan arbejde sammen eller i makkerpar om at udfylde procesnotatet.

For at udnytte procesnotatets potentiale er det vigtigt, at eleverne bruger ord til at beskrive processerne. Det er selvfølgelig altid lærerens professionelle vurdering, om procesnotatet egner sig til en given matematisk tekst. Det bør aldrig i sig selv være et mål at udfylde procesnotatet, og eleverne bør ikke bruge det hver eneste gang, de skal løse en tekstbaseret matematikopgave – det vil blive for omfattende og tidskrævende. Pointen er, at eleverne internaliserer procesnotatets fremgangsmåde (eller dele heraf), så de af sig selv vil kunne skabe et overblik over en given matematisk tekst og benytte den fremgangsmåde, der er relevant.

Vi har udarbejdet to varianter af procesnotatet. Et simpelt procesnotat (procesnotat 1)  ét, der indeholder overslag og vurdering af overslaget (procesnotat 2). Nedenfor vises en konkret LTR-opgave til 5. klasse (“Fessor i skole”) et eksempel på udfyldning af procesnotat 1.

Problem
(Hvad er spørgsmålet)
Hvor meget skal Fessor betale for hele sit indkøb?
Oplysninger
(Hvad ved jeg i forvejen)
Der er en skoletaske til 499 kr.
En lineal 32 kr.
Farveblyanter til 20 kr.
5 blyanter á 3 kr.
2 mapper á 6 kr.
En blyantspidser til 15 kr.
Tegning  
Løsningsstrategi
(Hvad gør jeg)
Jeg starter med at regne ud, hvor meget jeg skal betale for blyanter og mapper. 5 gange 3 og 2 gange 6. Og så plusser jeg det med alle de andre tal.
Udregning 5 · 3 = 15
2 · 6 = 12
499 + 32 + 20 + 15 + 12 + 15 = 593 kr.
Resultat
(Skrives med et ord)
Fessor skal betale 593 kr for hele sit indkøb.

Start typing and press Enter to search