Problemknuseren

Foreslået fremgangsmåde til matematisk problemløsning

Nogle elever har svært ved at greje, hvad de skal, når de sidder med en problemregning foran sig. Vanskelighederne kommer af, at problemregninger sædvanligvis er teksttunge og dertil multimodale (indeholder forskellige teksttyper). Især for den svage læser kan det være svært både at overskue, hvad selve opgaven er samt hvilke informationer, der skal bruges for at løse den.

Hos Edulab har vi udarbejdet Problemknuseren som er en fremgangsmåde i forbindelse med problemregning. Målet er, at gøre eleverne til bevidste læsere. Problemknuseren sætter derfor fokus på at gøre det lettere for eleverne at forstå de forskellige teksttyper og finde frem til de informationer, de skal bruge, så de hurtigt og sikkert kan nå frem til at løse selve opgaven.

Problemknuseren består af følgende overordnede fremgangsmåde:

  • Hvad er temaet (aktivér forforståelsen)
  • Hvor står opgaven og hvad går den ud på? (lokalisér opgaven og vurdér, om det er et spørgsmål eller en instruktion)
  • Find den information du skal bruge (stil skarpt på både tekst og figurer)
  • Løs opgaven (benyt fremgangsmåde for spørgsmål eller instruktion)
  • Inden du går videre til næste opgave (reflektér)

Her er tips til, hvordan I i klassen kan arbejde med læseforståelse i matematik i løbet af hele udskolingsperioden:

Arbejd med matematikordbogen. Især delen om fagord og matematiske symboler.

Arbejd med procesnotatet. Det er ikke meningen, at eleverne altid skal bruge procesnotatet, når de arbejder med matematiske tekststykker. Pointen er, at eleverne internaliserer procesnotatets fremgangsmåde (eller dele heraf), så de af sig selv vil kunne skabe et overblik over en given matematisk tekst og benytte den fremgangsmåde, der er relevant.

Start typing and press Enter to search