Få inspiration til dine skole-hjem-samtaler

Med MatematikFessors skole-hjem-statistik får du hjælp til at evaluere dine elevers arbejde og progression. Statistikken gør det nemmere for dig at forberede, gennemføre og følge elevernes udvikling før, under og efter skole-hjem-samtalerne. 

Før

Inden samtalen kan du som skolelærer bruge skole-hjem-statistikken til at få et konkret indblik i dine elevers faglige styrker og svagheder. Du finder statistikken på Fessors Lærerværelse ved at klikke på Indsigt og vælge Skole-hjem-statistik, hvor du bl.a. kan se:

  • elevens deltagelse i det indhold, du har givet for på MatematikFessor
  • hvor meget eleven selv har trænet – og hvordan det overordnet er gået
  • hvor mange videoer/lektioner eleven har set – og om eleven mener at have forstået dem
  • en detaljeret oversigt over elevens stærke og svage sider i de forskellige emner, eleven har arbejdet med.

Nederst på siden kan du finde to notatfelter. Det ene kan du bruge til at notere, hvad der måtte være relevant at fortælle til samtalen, og det andet til den opfølgning, I aftaler under samtalen.

Under

Statistikken er nem at printe og have med til samtalen, så elevens forældre får et indblik i deres barns arbejde. Hvis eleven har udfordringer inden for bestemte emner, kan I i fællesskab aftale, at eleven træner hjemmefra. Vi anbefaler, at eleven tilgår emnerne via Lektioner, hvor der findes en forklarende video og tilhørende opgaver. Når lektionen er gennemgået, skal eleven trykke på Test dig selv, så emnet kan trænes via 5 skarpe og specifikke spørgsmål. 

Vi anbefaler, at du bruger notatfeltet i Skole-hjem-statistikken til at skrive de valgte emner ned. Det kan være med til at engagere forældrene og gøre det nemmere at huske præcis, hvad I aftale, og hvordan de kan støtte deres barn i at nå de faglige mål. 

Hvis din skole har abonnement på SuperTræneren, kan I også underskrive en SuperTræner-kontrakt, som er MatematikFessors svar på en læsekontrakt. Det kan være en god idé, hvis du i samarbejde med den enkelte elev skal sætte personlige mål eller rekorder, som han eller hun kan arbejde hen imod.

Her kan du downloade tre forskellige versioner af SuperTræner-kontrakten:

I starter med at vælge tre emner, som skal arbejdes med. I skal også sætte et mål for, hvor længe eleven skal bruge i SuperTræneren pr. dag. Eleven noterer sin daglige arbejdsindsats, som I med fordel kan følge op på undervejs i forløbet. Når en kontraktperiode er udløbet, evaluerer du som lærer for at se, om eleven har nået sine individuelle mål. 

LÆS OGSÅ: Skab gode vaner for dine elever med SuperTræner-kontrakter

Efter

På Skole-hjem-statistikken kan du følge med i elevens progression, efterhånden som træningen skrider frem. Hvis I har aftalt, at eleven skal træne bestemte lektioner, kan du holde dig ajour under Historik. Her kan du finde en oversigt over besvarelserne af de aftalte Test dig selv-opgaver.

Sådan gør du:
  1. Vælg det pågældende hold
  2. Klik på den enkelte elev
  3. Tryk på historik og vælg Test dig selv

Til næste skole-hjem-samtale kan I evaluere, hvordan det er gået med at løse opgaverne eller med SuperTræner-kontrakten. Det er motiverende, når eleven tager ansvar for egen læring, og at aftalerne bliver fulgt op på. 

Rigtig god fornøjelse med skole-hjem-samtalerne den kommende tid!

Recent Posts

Start typing and press Enter to search