Skab gode matematikvaner for dine elever med SuperTræner-kontrakter

Med SuperTræner-kontrakter kan du sætte skub i dine elever og skabe struktur for deres arbejde i SuperTræneren på MatematikFessor.

Bruger du allerede SuperTræneren i din undervisning? Så ved du formentlig også, at rigtig mange elever er helt pjattet med dens elementer af gamification, der giver stjerner, medaljer og diplomer. Men vidste du også, at der findes SuperTræner-kontrakter, som er MatematikFessors svar på en læsekontrakt?

Skab struktur og gode vaner

Der hersker ingen tvivl om, at eleverne kan vedligeholde eller øge deres regnehastighed, hvis de træner matematik kontinuerligt. Nøjagtig som de kender det med læsekontrakter. Derfor kan du med en SuperTræner-kontrakt være med til at give eleverne gode vaner, som dagligt kan flytte dem fagligt.

Kontrakterne er gode til, når du i samarbejde med den enkelte elev skal sætte personlige mål og rekorder, som han eller hun kan arbejde henimod.

SuperTræner-kontrakten findes i tre versioner. En, der dækker en uge, en til 14 dage og endelig en kontrakt, som løber over en hel måned.

Her kan du downloade de 3 forskellige SuperTræner-kontrakter:

Udfyld SuperTræner-kontrakterne sammen med dine elever, hvor I vælger tre emner, der skal arbejdes med. I skal også sætte et mål for, hvor længe der skal arbejdes i SuperTræneren pr. dag. Eleven noterer sin arbejdsindsats for hver dag, som I med fordel kan følge op på undervejs i forløbet. Når en kontraktperiode er udløbet, evaluerer du som lærer for at se, om eleven har nået sine individuelle mål. 

SuperTræner-kontrakter på Ellemarkskolen i Køge

På Ellemarkskolen i Køge bruger matematiklærer, Bettina Moan, SuperTræner-kontrakter i sin undervisning.

– Med en SuperTræner-kontrakt kan mine elever træne de bestemte emner, de har brug for, sideløbende med, at vi arbejder med andre overordnede emner i matematik. Eleverne arbejder på deres eget individuelle niveau og med deres egen faglige progression. Det er med til at motivere dem og lade dem tage ansvar for egen læring, fortæller hun.

Har din skole ikke abonnement på SuperTræneren? Prøv gratis i 30 dage

Vælg de rigtige emner til elevens SuperTræner-kontrakt

Når eleverne går ind på SuperTræneren, ligger alle de emner, de kan arbejde med, i alfabetisk rækkefølge. Med undtagelse af de øverste tre emner som er markeret med gule stjerner på rød baggrund. Det er de emner, som SuperTræneren anbefaler den enkelte elev at arbejde med.

Det kan skyldes, at eleven ikke har lavet opgaver i det pågældende emne længe. Det kan også være, fordi eleven har svaret forkert på mange af de spørgsmål, SuperTræneren har stillet, så den har skruet ned for sværhedsgraden.

Det er en god idé at indføre nogle af de øverste emner i elevens SuperTræner-kontrakt. På den måde vil eleven hele tiden arbejde med at blive bedre i nogle af de emner, som eleven finder udfordrende.

I ovenstående tilfælde anbefaler SuperTræneren eleven at arbejde med potenser, rumfang og statistik.

Følg med i, hvordan eleven arbejder med opgaverne

Hvis du vil følge med i, hvilke opgaver din elev har arbejdet med i SuperTræneren, kan du få adgang til dette via MatematikFessor. 

  1. Vælg det pågældende hold
  2. Klik på den enkelte elev
  3. Tryk på historik og vælg SuperTræneren

Her har du også adgang til information om, hvornår eleven har løst hver opgave, så du kan få indblik i, om eleven måske er lidt for hurtig til at gætte – eller bruger lidt for lang tid på at blive helt sikker på svaret.

Rigtig god fornøjelse!

Recent Posts

Start typing and press Enter to search