Lær dine elever på mellemtrinnet at finde den rette strategi

Strategibaserede opgaver i problemløsning på mellemtrinnet lægger op til, at eleverne selv tester fem forskellige strategier. Sådan kan de finde ud af, hvordan det er bedst at gå frem, alt efter hvilket problem de står overfor.

Målet med de strategibaserede opgaver i problemløsning er, at eleverne på længere sigt kan vælge den strategi, der er mest hensigtsmæssig. Det er fint i tråd med de vejledende færdigheds- og vidensmål for 6. klasse i matematik, hvor der står, at ”Eleverne har viden om og kan anvende forskellige strategier til matematisk problemløsning.”

Du finder opgaverne ved at skrive Problemløsning i SuperSøgeren.

SE OGSÅ: Redaktionen vejleder: Om tekstarbejde

De nye opgaver i problemløsning knytter sig samlet set til fem videolektioner, der hver især repræsenterer en indgangsvinkel til opgaverne. Der vil ofte være flere forskellige tilgange til problemløsningen, så den enkelte elev kan sagtens vælge en favorit. Det er dog væsentligt, at eleverne lærer at anvende flere forskellige metoder.

Fem forskellige varianter

Opgaverne i problemløsning kommer i fem forskellige varianter. I opgaverne arbejder eleverne målrettet med de forskellige strategier. På den måde lærer dine elever forskellige metoder til problemløsning, så de har noget at vælge imellem, når de løber ind i matematiske problemer. De fem strategier til problemløsning er:

  • Arbejd baglæns
  • Prøv dig frem
  • Tegning
  • Mønstre
  • Opstil en ligning

Videolektioner demonstrerer de fem strategier

Til at klæde eleverne på til de forskellige strategier har MatematikFessor lavet fem lektioner, der demonstrerer de forskellige muligheder. Eleverne kan selv finde videoerne ved at gå ind i fanen lektioner på elevforsiden og søge på Problemløsning.

Du kan også give lektionerne for som en opgave på samme måde som andre lektioner. Det kan også være en god idé at se lektionerne i fællesskab i klassen, så du er sikker på, at alle har det samme udgangspunkt.

I lærervejledningerne til de forskellige problemløsningsopgaver står det nøjere beskrevet, hvordan du kan bruge de forskellige strategier. De kan godt bruges på den samme type opgave. Det vil ofte være individuelt, hvilken strategi eleverne foretrækker.

Derfor er det vigtigt at evaluere på de forskellige strategier i fællesskab. Dermed kan eleverne også inspirere hinanden til at blive gode problemløsere.

Eleverne vurderer selv, hvilken strategi der er bedst egnet

I PDF-opgaverne er der tommelfingre til evaluering i bunden af arket. Eleverne kender tommelfingrene fra videolektionerne på MatematikFessor. I denne sammenhæng skal eleverne dog ikke evaluere på deres egen forståelse. De skal derimod evaluere på, hvor god den enkelte metode er til et bestemt matematisk problem.

På den måde bliver eleverne bevidste om, hvilken tilgang de foretrækker. De får samtidig reflekteret over, at alle metoder ikke nødvendigvis egner sig til alle problemer.

LÆS OGSÅ: Strategier til problemløsning i udskolingen

Rigtig problemfyldt fornøjelse!

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search