Strategier til problemløsning i udskolingen

Med lektioner og opgaver i kategorien “Problemløsning” får dine elever i udskolingen nogle konkrete værktøjer og strategier til, hvordan de kan knække forskellige matematiske problemer.

Overalt møder vi problemer, der kan løses matematisk. Men indimellem mangler vi værktøjerne til, hvordan vi præcis skal gøre det. Det gælder også for eleverne i udskolingen. De skal snart være dannede nok – matematisk set – til at kunne begå sig videre i uddannelsessystemet og i den virkelige verden.

Strategier til problemløsning

Med forskellige strategier til problemløsning på MatematikFessor bliver der arbejdet med at afprøve, vurdere og analysere de forskellige løsningers relevans og effektivitet. Det klæder eleverne på til at vælge den rigtige løsning.

Sådan finder du materialet

Du finder opgaverne og lektionerne ved at skrive “Problemløsning” i SuperSøgeren. Husk at indstille klassetrinnet øverst til højre. Lektioner og opgaver er samlet i to forskellige undervisningsforløb til udskolingen. De kan dog også findes individuelt i enten lektioner eller opgavesæt.

Introducér arbejdet med problemløsning

Materialet på MatematikFessor ligger i forlængelse af de lektioner, opgavesæt og PDF’er, der tidligere kom til eleverne på mellemtrinnet. Hvis dine elever endnu ikke har arbejdet med disse materialer, vil det være en god idé at give dem en blid introduktion.

Det gør du eksempelvis ved at lade dem arbejde med et udvalg af opgaverne fra disse PDF’er, inden I samler op på de forskellige strategier til problemløsning. Du kan også lade dem se lektionerne til mellemtrinnet og arbejde med de digitale opgavesæt til 4.-6. klasse, før I går i gang.

SE OGSÅ VIDEOEN: Redaktionen vejleder: Om tekstarbejde

Mundtlighed og vidensdeling

Det betyder ikke så meget, om I starter med opgaverne til mellemtrinnet, eller om I kaster jer direkte ud i materialet til udskolingen. Gevinsten ved arbejdet med problemløsninger bliver størst, når eleverne får lov at samarbejde og tale sammen om de forskellige strategier.

Det kan de selvfølgelig gøre i mindre grupper. Men det kan også have en stor effekt, at alle deler viden og strategier i en større klassediskussion. Fremadrettet kan der også være perspektiv i at vende tilbage til problemløsningsstrategierne, når I arbejder med andre emner.

Undervisning i klassen

Med afsæt i strategierne til problemløsning kan du selv præsentere eleverne for andre problemer, der kan løses med nogle af de strategier, som eleverne har mødt på MatematikFessor. Det kan fx være, at I skal kigge på forskellige taxa-selskabers måde at tage betaling på med startgebyr og kilometertakst.

Ved at benytte strategien, hvor I opstiller problemet som en ligning, kan I regne ud, hvor lang en taxatur man fx kan få for 200 kroner. Der vil være et utal af dagligdags matematiske problemer, hvor det vil være oplagt at vende tilbage til lektionerne om problemløsning.

LÆS OGSÅ: Sådan hjælper du dine elever til at blive gymnasieklar

God og problematematisk fornøjelse!

Recent Posts

Start typing and press Enter to search