Hjælp dine elever med at forberede sig til afgangsprøven

Til maj går det løs med den skriftlige afgangsprøve i matematik. Efter et noget anderledes og turbulent år kan der i højere grad end normalt være behov for, at eleverne får øvet sig til prøven og får en fornemmelse af, hvilke krav der stilles til dem.

Det kan MatematikFessor hjælpe dem med. På portalen finder du opgaver og værktøjer til prøven med og uden hjælpemidler.

Til prøven med hjælpemidler

Her anbefaler vi vores udvalg af problemløsningsopgaver, som ligner FP9 i matematik. Opgaverne kan også findes samlet i Hæfte – Problemløsning til eleverne i 7.-9. klasse, så de kan øve og forberede sig til termins- og afgangsprøven. I det samlede hæfte er et sæt med problemregninger lavet, så de passer til en undervisningslektion. Du kan enten anvende dele af hæftet, spredt ud over ugerne op til prøven, eller du kan sammensætte en hel “prøve” med fem ark. Det giver dig frihed til at lade dine elever arbejde med de områder, hvor du vurderer, at behovet er størst.

Sådan gør du:
  1. Søg på Problemløsning
  2. Vælg PDF-opgaver
  3. Hent de opgaver, du ønsker at give for

LÆS OGSÅ: Strategier til problemløsning i udskolingen

Til prøven uden hjælpemidler

MatematikFessor støtter også dine elever i at øve sig til prøven uden hjælpemidler. Du kan finde et stort udvalg af opgavesæt med blandede spørgsmål eller inden for et bestemt emne.

Det særlige ved opgavesættene er, at de lægger sig meget tæt op ad de originale, som Opgavekommissionen har lavet til skolernes afgangsprøver. Dine elever får derfor en meget klar fornemmelse af, hvad der venter dem til maj.

Sådan gør du:
  1. Søg på Prøve uden hjælpemidler
  2. Vælg Opgavesæt
  3. Tilføj de opgavesæt, du ønsker at give for

LÆS OGSÅ: Træn eleverne til prøven uden hjælpemidler

Et godt tip fra MatematikFessor-redaktionen

I Bogreolen på MatematikFessor finder du bogen Uddannelsesparat, som styrker overgangen fra grundskole til gymnasie. Meget af den undervisning, eleverne får i gymnasiet, er noget, de har set før. Men matematikken i gymnasiet stiller andre krav og italesætter matematikken anderledes. Der regnes i højere grad med bogstaver, og den matematiske tilgang kræver, at eleverne bliver bedre til at kunne abstrahere, ræsonnere, bevise og forstå matematiske sammenhænge. Det kan være svært, hvis eleverne har faglige huller eller ikke helt forstår de forskellige begreber og definitionerne af dem. Det er derfor oplagt at gøre brug af MatematikFessors bog, som er blevet til med dét formål at klæde eleverne bedre på til deres kommende matematikundervisning og være på forkant med gymnasiets matematiske udfordringer.

LÆS OGSÅ: MatematikFessor bygger bro til gymnaiset

Rigtig god fornøjelse med afgangsprøverne!

Recent Posts

Start typing and press Enter to search