Træn eleverne til prøven uden hjælpemidler

Til maj går det løs med de skriftlige års- og afgangsprøver i matematik. En god forberedelse til prøven uden hjælpemidler er at lave prøver på prøven. Det kan MatematikFessor hjælpe med.

Med MatematikFessor får dine elever flere muligheder for at træne prøvedisciplinen, så der i hvert fald er noget, der føles velkendt, når forårets prøver starter.

Få erfaring med tidspres og relevante opgavetyper

Det er en fordel for eleverne at være dygtige til matematik. Men selv elever, der har en høj faglighed, kommer til kort, når uret tikker, og det endelig går løs med prøven uden hjælpemidler. Derfor kan det være en god idé at give eleverne erfaring med at arbejde under tidspres.

Det kan derfor være en god idé, at afsætte en klokketime i undervisningen, hvor de træner til “Prøven uden hjælpemidler”. 

Sådan giver du “Prøve uden hjælpemidler” for som opgave

  1. Lav en søgning på “Prøve uden hjælpemidler”, indstil klassetrinssøgeren til 9. klasse og vælg “Opgavesæt”.
  2. Klik på “Tilføj” ud for det eller de opgavesæt du ønsker at give for som opgave.
  3. Vælg “Tildel indhold” når du er klar til at give opgaverne for.

  1. Når du skal give opgaver for, kan det være en god idé at indstille tiden, så det passer med at eleverne har præcis 1 time. Du kan sætte et start-tidspunkt og slut-tidspunkt.
  2. Du kan også vælge at klikke på “øjet”, så opgaven ikke er synlig for eleverne inden de skal i gang med den. Du skal dog lige huske, at slå det fra, når de skal i gang! 
  3. Vigtigst af alt er det, at du vælger at give opgaven for som “Prøve”, så spørgsmålene ikke bliver rettet løbende. Eleverne har stadig mulighed for at gå frem og tilbage i spørgsmålene, ligesom ved en rigtig prøve-situation. De skal kunne prioritere de spørgsmål de kan finde ud af, og vende tilbage til dem der er sværere, inden de til sidst afleverer, når timen er gået.

Der ligger lige nu seks sæt af “Prøven uden hjælpemidler” og lige omkring påske vil der blive lagt yderligere fire sæt op, så der samlet set er ti sæt. Brug evt. en omsætningstabel fra de rigtige afgangsprøver til at give en tilnærmelsesvis karakter.

Øv jer med færdighedsregningerne

I opgavesættene på MatematikFessor ligger der færdighedsregninger nok til at lave én om ugen i et helt skoleår. Sættene er ikke af samme type som “Prøve uden hjælpemidler”, men er tilfældigt sammensatte sæt. Det særlige ved “Prøven uden hjælpemidler” er, at de lægger sig meget tæt op af de originale sæt, som Opgavekommisionen har lavet til skolernes afgangsprøver.

Du finder opgavesættene ved at søge på færdighedsregning. Hvis du er logget ind på MatematikFessor, så vil linket herover bringe dig direkte til færdighedsregninger med 50 spørgsmål til 9. klasse.

Ved at vælge listevisning i højre side af skærmen kan du få vist søgeresultaterne på en liste. Det kan nogen gange være lettere at overskue. Samtidig vil de opgavesæt, du tidligere har sendt til dine elever være markeret som grå, men du kan godt sende dem afsted igen.

Eleverne kan selv træne prøver

Øverst på elevernes side kan eleverne også selv gå ind og træne Færdighedsregning. I fanen øverst på siden vælges “Træning”. Dernæst “PrøveTræneren”, og til sidst indstilles det ønskede klassertrin og der vælges “Færdighedsregning” i Kategori-feltet. I disse sæt kan eleverne vælge at få karakterer, hvis de har lyst. Færdighedsregningerne ligger i versioner med 25 spørgsmål til 7. klasse og 50 spørgsmål til 8. og 9. klasse.

 

Læs også: Problemregninger der forbereder eleverne på afgangsprøven

God fornøjelse med prøverne – og husk, at heldet oftere tilsmiler den flittige!

Recent Posts

Start typing and press Enter to search