MatematikFessor bygger bro til gymnasiet

I MatematikFessors Bogreol finder du materiale i form af digitale bøger, som styrker overgangen fra grundskole til gymnasium. Dette er lige nu ekstra relevant, da flere elever end normalt sandsynligvis skal igennem en optagelsesprøve, nu hvor afgangsprøverne er aflyst.

Meget af den undervisning eleverne får i gymnasiet, er noget de har set før. Men matematikken i gymnasiet stiller andre krav og italesætter matematikken anderledes. Der regnes i højere grad med bogstaver, og den matematiske tilgang kræver, at man bliver bedre til at kunne abstrahere, ræsonnere, bevise og forstå matematiske sammenhænge. Det kan være svært, hvis eleverne har faglige huller eller ikke helt forstår de forskellige begreber og definitionerne af dem. Det er derfor oplagt at gøre brug af MatematikFessors bøger som er blevet til med det formål, at klæde eleverne bedre på til deres kommende matematikundervisning og komme på forkant med gymnasiets matematiske udfordringer.

Tilblivelsen af de digitale bøger

Tilblivelsen af bøgerne tager udgangspunkt i de erfaringer, som redaktør på MatematikFessor og tidligere gymnasielærer Klaus Bruun Pedersen har gjort sig, igennem syv år i sin matematikundervisning. Han har en matematikdidaktisk uddannelse og har de seneste år beskæftiget sig med at kortlægge de ting, der gør, at nogle elever har problemer med matematikken, når de begynder i gymnasiet og også efterfølgende. Derfor har Klaus i samarbejde med den øvrige redaktion arbejdet på, at få sammensat disse bøger, så der kan bygges en mere solid bro imellem grundskolen og gymnasiet.

Derfor bør I bruge bøgerne på MatematikFessor

Bøgerne er lavet så de dels styrker elevernes grundlæggende færdigheder, som knytter sig til 9. og 10. klassetrin, og dels bygger de ovenpå, så eleverne får forståelse for anvendelsen af bogstaver i matematik, hvordan man anvender formler og hvordan man gennemfører matematisk bevisførelse. Ved at arbejde med bøgerne skabes der altså et stærkere og mere fremadrettet fundament, der gør overgangen fra matematik i grundskolen til gymnasiet lettere.

Nedenfor kan du få et overblik over de bøger, som kan bruges til at bygge bro til gymnasiet:

Titel på bogen Indhold
Uddannelsesparat – er bygget progressivt op. Veksler mellem forskellige repræsentationsformer, der får det hele til at hænge sammen og giver en god forståelse for den matematik, eleverne møder i gymnasiet. Træner evnen til at ræsonnere og bevise.
Algebra, ligninger, variabel sammenhænge som ligning, tabel og graf.  Find bogen her
Ligningsbogen – er yderst relevant og kan også anbefales at bruge, da ligningsløsning er central i gymnasiet. Der er en klar progression gennem bogens fire kapitler, der starter på helt lavt niveau. Ligninger og ligningsløsning. Find bogen her
Højdespringer – er en bog med gode udfordringer, hvis eleverne synes at matematik er let, sjov eller gerne vil se hvor matematikken bevæger sig hen, når man er færdig med 9. og 10. klasse.  Reduktion med brøker og bogstaver, beviser, vektorer, funktioner og ligningssystemet. Find bogen her
Grundforløbet i gymnasiet – dækker det faglige indhold til gymnasiets grundforløb. Algebra, ligninger og lineære sammenhænge. Find bogen her
Gymnasium, C-niveau Vektorer, potensfunktioner, eksponentiel vækst og statistik.  Find bogen her

Sådan kan du bruge bøgerne i din undervisning

Vurder først, hvad dine elever har brug for at blive stærkere på, og vælg da hvilken bog I skal arbejde med. Det kan også være, at du skal dele klassen op i grupper og lade dem arbejde med forskellige bøger alt efter niveau og styrker/svagheder.
Når eleverne er logget ind på MatematikFessor har de fri adgang til alle bøgerne, som alle understøttes af forklaringsvideoer. Det er derfor oplagt at lade dem arbejde selvstændigt og give dem til opgave at fokusere på bestemte kapitler i bøgerne. Du kan som lærer følge med i hvordan det går for dine elever, ved at søge i deres Historik under TestDigSelv.

  1. Sørg for at være på “lærerværelset” (øverste venstre hjørne). Hold musen over “mine hold”.
  2. Klik på “Se elevstatistik” under den klasse/hold du ønsker at se statistik for.
  3. Klik på den elev du vil se historik for – så kommer du til denne side:

  1. Klik på fanebladet “Historik”.
  2. Her kan du vælge “Test dig selv” eller “Lektioner” og se din elevs historik inden for det givne område. Det er ikke muligt at se et overblik over elevens arbejde i bøgerne alene, men det er på denne måde muligt at danne sig et overblik over om de får set lektionerne i bøgerne, og hvordan det går dem i “Test dig selv” – som også indgår i bøgerne.
Recent Posts

Start typing and press Enter to search