Grubleopgaver i GeometriFessor til udskolingen

Selvom eleverne i udskolingen synes, de har rigeligt at se til, så giver vi dem nu lidt mere at spekulere over. Med grubleopgaver i GeometriFessor har vi lavet svære opgaver ud af simple figurer. Kvadrater, cirkler og vinkler danner udgangspunktet for de mange grubleopgaver, du kan finde i GeometriFessor.

Matematikken, eleverne skal mestre for at lave de nye grubleopgaver, er ikke nødvendigvis avanceret. Men eleverne skal trække på meget af det, de har lært gennem de første år i folkeskolen. Og så skal de have en god forståelse for præcist, hvilke værktøjer de skal bruge. Til nogle af opgaverne skal eleverne mindes om Pythagoras. I andre er det blot nødvendigt at få den gode og simple idé.

Udfordringer til unge og gamle

Inden for hver kategori af grublere stiger sværhedsgraden. De nemme grublere kan laves hurtigt og er velegnede til alle eleverne – de svære grublere kræver både god tid og ihærdighed. Det kan godt være, at du skal forberede dine elever på, at grublerne kræver evnen til at gruble. Det kan meget vel tænkes, at de skal se på opgaven, prøve sig frem, gennemgå en frustreret periode og lade opgaven ligge, før den skal have endnu et forsøg dagen efter.

LÆS OGSÅ: GeometriFessor er geometri og meget mere

I den sammenhæng er det nødvendigt at slå fast, at MatematikFessor ikke tager ansvar for eventuelle computere, der lider skade i frustrationsperioden. Heller ikke, hvis det er læreren selv, der i desperation er kommet til at slukke lidt for hårdhændet for maskinen.


Opgaverne på GeometriFessor har ikke nogen facitliste. Så det kan være en god ide, at du kigger opgaverne igennem, inden du giver dem for. Der er jo en reel risiko for, at dine kvikke elever er hurtigere end dig. Eller har fundet en smartere måde at løse dem på.

LÆS OGSÅ: GeometriFrssor med interaktive opgaver og stort læringsudbytte

Hvis opgaverne skal differentieres for den enkelte elev, kan du opstille betingelser for, hvordan eleven skal argumentere for sine svar, hvis I har tid til at gennemgå dem. Det kan f.eks. være med eller uden brug af Pythagoras’ læresætning.

Hvis uheldet er ude …

De mange grubleopgaver på GeometriFessor har været længe undervejs. Opgaverne er blevet sendt frem og tilbage utallige gange. Matematiknørder hos MatematikFessor har udfordret hinanden, mens opgaverne er blevet finpudset. Alt sammen for at grubleopgaverne skal indbyde til mest muligt grubleri.

Så hvis nu nogle af dine elever slår dig på gode idéer, kommer her en række udtryk og tips, du kan benytte dig af, så du ikke taber ansigt:

  • ”Nårrh jo, men jeg synes jo, at du skulle have chancen for at forklare mig, hvordan det hænger sammen.”
  • ”Hvis du vidste, hvor mange grublere jeg havde lavet, da jeg var i din alder, og hvor langt det har bragt mig, så ville du ikke stå der og grine ad mig!”
  • ”Det er ikke nogen skam, at der er noget, jeg som lærer ikke kan finde ud af. At jeg har lært dig (eleven) at løse opgaverne er rigeligt tilfredsstillende for mig.”
  • ”Jo jo, det er jo den nemme måde at løse den på. Prøv nu, om du kan gøre det ved hjælp af integralregning!”

Du finder grubleopgaver til udskolingen ved at skrive GRUBLERE i SuperSøgeren.

Er du interesseret i at få en prøveperiode på GeometriFessor, kan du kontakte den markedskonsulent, der hører til din kommune og skole.

Find din markedskonsulent her.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search