GeometriFessor med interaktive opgaver og stort læringsudbytte

Med MatematikFessors GeometriFessor har du rig mulighed for at skabe en større matematisk forståelse hos dine elever på alle klassetrin. Opgaverne er interaktive og gør det muligt for eleven at skabe egen løsning eller flere løsninger på samme opgave.

En undersøgende tilgang skaber forståelse

Har du prøvet at lade dine elever konstruere en geometrisk figur ud fra et givent areal? Så har du måske også erfaret, at eleverne udvikler en dybere forståelse for areal, som de ikke opnår ved at udregne arealet af en figur. Når eleverne samtidig får gavn af det visuelle udtryk fra et dynamisk geometriprogram, kan de se deres konstruktioner blive skabt på skærmen.

Du kender måske til elevernes udfordring med at forstå sammenhængen mellem forskrift og den tilhørende rette linje. Her kan en ret linjes placering i et koordinatsystem ud fra linjens forskrift være med til netop at give en dybere forståelse for denne sammenhæng.

En undersøgende tilgang vil ofte resultere i, at eleverne får en større forståelse for det, de arbejder med. Det gælder naturligvis også i matematik, og det giver GeometriFessor med sine interaktive opgaver rig mulighed for.

Læringsudbyttet i GeometriFessor

  • GeometriFessor har mere end 4000 opgaver, som er opbygget i GeoGebra.
  • Opgaverne dækker et bredt udsnit af færdigheds- og vidensmålene for matematik.
  • Opgaverne er selvrettende, så eleverne straks får feedback på deres arbejde og løsningsforslag.
  • Tilsammen har blandingen af åbne stillede opgaver og de digitale værktøjer i GeoGebra potentiale til at give eleverne et stort læringsudbytte.

Sådan kan eleverne arbejde med GeometriFessor

Eleverne kan på egen hånd gå på opdagelse i GeometriFessor fra elevsiden. Her kan de se en masse opgaver, de kan løse.

For eleverne på mellemtrinnet kan du med fordel lave et værksted i din undervisning, hvor eleverne skal samarbejde om at løse opgaverne. Lad dem arbejde 20 min. med opgaver, de selv vælger. Herefter kan du lade dem vælge en opgave ud, som de vil præsentere deres løsning af fælles på klassen.

Til eleverne i udskolingen vil det uden tvivl være et hit at arbejde med grublerne.
Læs også: Grubleopgaver i GeometriFessor til udskolingen

Det er selvfølgelig også en masse geometriopgaver til eleverne i indskolingen.
Læs også: GeometriFessor til indskolingen er geometri og meget mere

De mindste elever kan også have stor gavn af letheden i opgaveløsningen. Særligt på touchskærm kan udfolde deres matematiske evner i arbejdet med GeometriFessor.

Brug GeometriFessor i din planlægning

I MatematikFessors base af indhold findes mange opgaver og undervisningsforløb, der dækker de samme færdigheds- og vidensmål. Det vil give eleverne en afvekslende og lærerig brug af portalen, når du kobler opgaver, hvor eleverne skal aflæse eller besvare med opgaver, hvor de skal konstruere, indstille eller undersøge. De mange forskellige opgaver i GeometriFessor kombineret med portalens mange muligheder kan du og især eleverne drage fordel af, når du bruger GeometriFessor som en fast del af din planlægning.

Sammensæt selv opgaver eller brug undervisningsforløb

Når du søger indhold frem i SuperSøgeren, kan du vælge indhold fra GeometriFessor. Her finder du alle opgaverne enkeltvis, og du kan sammensætte egne opgaver til værksteder, klasseundervisning eller hjemmearbejde.

Du kan også vælge undervisningsforløb med GeometriFessor. Søger du fx på ”koordinatsystem” vil der være undervisningsforløb, som er navngivet med (GF). Eleverne vil kunne finde opgaverne i deres kalender og skal aflevere et svar på opgaven, før de får feedback på, om de har svaret rigtigt. Du kan se live-statistik og elevens besvarelse af hver enkelt opgave fra din holdside.

Rigtig god fornøjelse.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search