GeometriFessor til indskolingen er geometri og meget mere

Eleverne i indskolingen kan få stor glæde af at arbejde med GeometriFessor. Her finder de masser af udfordringer, der beskæftiger sig både med geometri og andre former for matematik.

Med opgaver i GeometriFessor til indskolingen kan du lade dine elever arbejde med opgaver, der både støttes af oplæsningsfunktionen og den intuitive måde, de ofte er opbygget på. Eleverne har mulighed for at arbejde frivilligt, men du kan også bestemme, hvilke opgaver de skal arbejde med i lektieplanlæggeren.

GeometriFessor med geometri

Opgaverne til indskolingen på GeometriFessor giver eleverne en enkel indføring i at arbejde digitalt med geometri.

Fra 0.-3. klasse arbejder eleverne blandt andet med geometriske grundbegreber ved at tælle og sortere forskellige geometriske former. De bliver også trænet i at måle med en digital lineal – en erfaring, som det er nemt at tage med over på rigtigt papir. Eleverne arbejder også med optælling af tern i en figur som introduktion til at arbejde med areal, ligesom de arbejder med omkreds, spejling og flytning af figurer. 3. klasses-opgaverne omhandler også konstruktion af rektangler med et bestemt areal. Opgaverne er åbne sådan at forstå, at der er flere svarmuligheder.

Opgaverne i GeometriFessor kan være af en betragtelig størrelse, så ind imellem kan eleverne opleve lidt ventetid, mens opgaven bliver hentet ned. Derudover får eleven ikke feedback på, om de har svaret rigtigt, før de har ladet deres svar ”stå” et par sekunder. På den måde undgår vi, at eleverne svarer ved for eksempel at trække en ”slider” hele vejen gennem alle svarmulighederne.

GeometriFessor uden geometri

I GeometriFessor til indskolingen ligger der en del opgaver, der ikke har med geometri at gøre. Det drejer sig blandt andet om:

  • opgaver med klokken, hvor viserne på et ur skal stilles rigtigt
  • kodningsopgaver, hvor eleverne skal lede en Fessor-figur frem til en skat
  • opgaver, der arbejder med mængde og antal.

Opgaverne i GeometriFessor giver ofte eleverne en anderledes oplevelse med den digitale matematik, da der er anderledes måder at svare på end ved at indtaste et svar eller at vælge den rigtige valgmulighed.

Find statistikken frem

Alt arbejdet skal ikke være forgæves. Så når dine elever har lavet opgaver, du har planlagt til dem – eller de selv har arbejdet i GeometriFessor – så kan du som lærer nemt gå ind og se det. Efterfølgende kan du muligvis endda rose dem for den gode indsats.

Du skal vælge dit hold og derefter vælge fanen med GeometriFessor. Så får du en oversigt, der viser hvor mange planlagte opgaver, dine elever har lavet, og hvor mange frivillige opgaver, de har givet sig i kast med. Hvis du vil kigge mere indgående på en enkelt elev, kan du klikke på navnet og få lov at se hvilke opgaver, den enkelte elev har arbejdet med.

Læs mere om GeometriFessor her.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search