Test de nye analoge kodeaktiviteter

Alt tyder på, at kodning inden for en overskuelig fremtid bliver en del af undervisningen i grundskolen. Hjælp derfor allerede nu dine elever til at forstå de helt basale begreber, som kodning bygger på.

Af Morten Rasmussen

Måske har du allerede set dem? De nye kodeaktiviteter på MatematikFessor. Der er tale om analoge aktiviteter til udskolingen. Kodeaktiviteterne skaber en forståelse hos eleverne for, hvad kodning er, samtidig med at der bliver lagt et godt fundament for at arbejde videre med kodning i digital form.

Hos MatematikFessor vil vi gerne bidrage til, at alle børn får mulighed for at blive introduceret til kodningen og dens væsen. For mon ikke kodning kommer på skemaet i en eller anden form inden for en overskuelig fremtid?

Sidst på året meldte undervisningsminister Merete Riisager i hvert fald ud, at kodning skal være en del af undervisningen i grundskolen. Undervisningsministerens ambition er klar:

”Alle danske børn skal lære at kode”, udtalte hun til Jyllands-Posten den 7. december.

Den ambition deler vi med ministeren, så derfor har vi allerede nu lagt aktiviteter klar til alle klassetrin, der beskæftiger sig med kodning og de grundlæggende principper, som kodning bygger på. Begreber og principper som input, output, sekvens, loops, test og fejlretning, hvis og hvis – så, er alle repræsenteret.

Sådan arbejder du med aktiviteterne

Aktiviteterne i udskolingen arbejder målrettet med at give eleverne en forståelse for, hvad de basale begreber betyder. Hvad forstår man for eksempel ved en algoritme? Det er emnet for aktiviteten ”Algoritme til rækkefølge”, der arbejder med sortering. En anden opgave arbejder med begreberne ”Hvis” og ”Hvis – så”, der også er grundlæggende i kodning. I aktiviteten ”Kode til kegle” skal eleverne blandt andet arbejde med ”debugging” eller test og fejlretning, der er en klassisk arbejdsform i kodning.

Aktiviteterne findes i aktivitetsmodulet, som du finder i rullegardinet under indhold. Her kan du finde de konkrete aktiviteter ved at søge på deres navn – eller scrolle igennem de forskellige aktiviteter og lade dig inspirere, indtil du finder kodningsaktiviteterne nederst på siden.

Få alle elever med – start gerne på et lavere trin

Arbejdet med kodning er en abstrakt øvelse for mange elever. Det er langt fra alle elever, der har beskæftiget sig med kodning, så derfor kan det være en god idé at starte et kodningsforløb med nogle af de helt grundlæggende aktiviteter, du finder på mellemtrinnet.

I aktiviteten ”Find skattene” arbejder vi med de grundlæggende begreber som input og output, og hvad en kode er. Det er ligeledes en god idé at sætte tid af til at samle op og reflektere over de forskellige opgaver, så forbindelsen mellem aktiviteterne og digital kodning bliver velfunderet.

Analog tilgang baner vejen for digital kodning

Principperne, som eleverne får erfaring med i aktiviteterne, kan oversættes til digital kodning. På den måde fungerer de analoge aktiviteter som en god introduktion, hvis I senere skal arbejde med digital kodning.

Når eleverne i udskolingen er blevet præsenteret for aktiviteterne om kodning, er det oplagt at tage den nyfundne viden med sig ind i den digitale kodning. Det behøver ikke ske som ren grøn maskinkode på sort baggrund, men kan sagtens foregå i et mere indbydende miljø, hvor koden primært er visuel og bygges sammen i blokke. Mest oplagt er det at fortsætte hos code.org eller hos scratch.mit.edu, hvor eleverne med simple øvelser bliver ledt dybere og dybere ind i kodningens verden.

Code.org er en organisation og hjemmeside støttet af blandt andet Bill Gates, Google, Facebook og flere andre store IT-virksomheder og personligheder. På code.org kan brugerne øve sig i programmering med kendte figurer, blandt andet Minecraft og Angry Birds. Du kan springe direkte til code.org her.

Scratch er et kodesprog, der er udviklet på Massachusetts Institute of Technology – bedre kendt som MIT. Her kan brugerne øve sig i at udvikle animationer eller små spil med visuelle blokke, der kan tillægges forskellige funktioner. Scratch finder du her.

God fornøjelse med at komme godt i vej med kodningen!

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search