Sådan hjælper du dine elever til at blive gymnasieklar

Uforholdsmæssigt mange elever dumper den første skriftlige matematikeksamen i gymnasiet sammenlignet med de øvrige fag. Nyt indhold i MatematikFessors Bogreol hjælper dig med at gøre dine elever gymnasieklar.

Gennem flere år har Klaus Bruun Pedersen, redaktør hos EduLab og tidligere gymnasielærer, screenet mere end 5000 gymnasieelever. Hans research viste nogle klare tendenser i de problemer, eleverne i gymnasiet kæmper med.

”Inden for fx ligninger har eleverne problemer med at koble en ret linje i et koordinatsystem med en ligning. De kan godt aflæse værdierne for linjen og dens hældning, men de har svært ved at koble det med egenskaberne for ligningen”, fortæller han.

Det er et symptom på, at eleverne har et forkert begrebsbillede, forklarer Klaus Bruun Pedersen:

”Ofte er det elevernes begrebsbilleder, der er helt eller delvist forkerte – og dermed er deres grundlag for at opnå en dybere forståelse af fx ligninger ikke til stede. Og uden den får de det rigtig svært i faget matematik”.

Disse problemer tager den nye bog ”Uddannelsesparat” hånd om. Lektionerne og opgaverne i bogen arbejder blandt andet med forståelsen af algebra og funktioner. Indholdet i kapitlerne er bygget progressivt op og niveauet spænder fra de sidste klasser i folkeskolen til matematik på B-niveau i gymnasiet.

Du og dine elever finder bogen ”Uddannelsesparat” på Bogreolen under menupunktet Indhold øverst på MatematikFessor.

Anderledes spørgsmål udfordrer elevernes begrebsbilleder

Klaus Bruun Pedersens screeninger har givet et klart billede af, at problemerne opstår på afgrænsede områder. Et klassisk problem er, at eleverne har matematiske begrebsbilleder, der enten er forkerte eller mangelfulde. En måde at rette op på dette er at tvinge eleverne til fx at reflektere over, hvad en ligning er. Derfor er spørgsmålene, der er tilknyttet bogens forskellige lektioner ofte udformet, så de udfordrer elevernes begrebsbilleder.

MatematikFessor opgave

”Ved at spørge til egenskaberne for ligningen i stedet for at bede eleverne løse den, så udfordrer vi de elever, der har en instrumentel forståelse af ligninger. Og de bliver tvunget til at reflektere over spørgsmålet i stedet for blot at finde ud af, hvad x er”, fortæller Klaus Bruun Pedersen.

”På den måde får de ”rystet” deres begrebsbillede – og de får en større forståelse for, hvad ligninger er for en størrelse”, slutter han.

Andre spørgsmål, du kan udfordre dine udskolingselever med, finder du her:

  • Løs ligningen: x + 2 = x
  • Hvis x i ligningen y=2x+5 vokser med 1. Hvor meget vokser y så?
  • Løs ligningen: x + x = 2x

Læs også, hvordan du kan gøre dine elever prøveklar.

Vi ønsker både dig og dine elever god fornøjelse med bogen ”Uddannelsesparat”.

Høj dumpeprocent

I de fleste fag går det i gymnasiet som i folkeskolen. Men matematik skiller sig ud. Her er der væsentligt flere elever, som dumper den skriftlige eksamen i matematik på B-niveau i gymnasiet. Mere end 20 procent. Nogle af disse elever mister modet – og ender med at vælge gymnasiet fra – og den udvikling vil MatematikFessor gerne være med til at ændre.

 

Graf over karakterfordeling

Diagrammet viser:
Grå:  Karakterfordelingen ved FSA matematik – bundne prøvefag 9. kl. 2016
Blå:  STX matematik B – begge prøver 2016

I alt dumper mere end 20 procent af eleverne i gymnasiet den skriftlige eksamen i matematik på B-niveau.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search