Væk dine elevers kreativitet med problemløsning

Hvis dine elever frit og undersøgende får lov til at arbejde med matematiske problemstillinger, kan det gøre dem endnu mere nysgerrige over for matematik. 

På MatematikFessor kan du finde et hav af opgaver til indskoling, mellemtrin og udskoling, hvor eleverne træner matematiske strategier ved at afprøve, vurdere og analysere forskellige løsningers relevans og effektivitet. Problemløsning er en vigtig kompetence inden for matematik – det giver eleverne mulighed for at være kreative og tænke ud af boksen.

Med matematisk problemløsning er det vigtigt at gentage emnet gennem hele skoleåret, så eleverne får øvet strategierne og gradvist bliver dygtigere til at forstå processen bag. Derfor kan du på MatematikFessor finde undervisningsforløb, lektioner, opgavesæt, hæfter og grublere til alle klassetrin i grundskolen.

Til indskolingen

‘Læs-Tænk-Regn’ er en række opgaver med fokus på koblingen mellem en kort tekst med informationer og den matematiske løsning. Hver opgave består af en tekstopgave og notatboks, så eleverne kan tegne deres udregninger undervejs. Eleverne får hermed trænet deres kompetencer inden for både problemløsning og skriftlig kommunikation.

Vi anbefaler at vælge ‘Fessors Hæfte – Tekstopgaver’, fordi det samler alle ‘Læs-Tænk-Regn’-opgaverne til hvert klassetrin. På det tilhørende facitark til elevsiderne står der, hvad du som lærer skal være opmærksom på, inden eleverne arbejder med opgaverne. Så kommer alle godt fra start.

Sådan gør du:
  1. Søg på Læs-Tænk-Regn (eller LTR)
  2. Vælg PDF-opgaver
  3. Husk at indstille klassetrin til 0.-3. klasse

LÆS OGSÅ: Illustrative hæfter til indskolingen

Til mellemtrinnet

I arbejdet med strategibaserede opgaver i problemløsning på mellemtrinnet træner eleverne fem forskellige strategier. Målet er, at eleverne på længere sigt kan vælge den mest hensigtsmæssige strategi, når de stilles overfor et problem.

De fem strategier er ‘Prøv dig frem’, ‘Tegning’, ‘Mønstre’, ‘Arbejd baglæns’ og ‘Opstil en ligning’. På den måde lærer dine elever forskellige metoder til problemløsning, så de har noget at vælge imellem, når de skal løse matematiske problemer. 

Vi anbefaler at indlede med at vise dine elever videolektionerne, så de lærer strategierne en ad gangen, og hvordan de skal løse opgaverne. 

Sådan gør du:
  1. Søg på Problemløsning
  2. Vælg PDF-opgaver, Lektioner og Undervisningsforløb
  3. Husk at indstille klassetrin til 4.-6. klasse

LÆS OGSÅ: Lær dine elever på mellemtrinnet at finde den rette strategi

Til udskolingen

Jo ældre eleverne er, jo flere strategier til problemløsning skal de kunne. På MatematikFessor kan du finde et stort udvalg af undervisningsforløb og PDF-opgaver inden for emnerne ‘Problemløsning’ og ‘Problemregning’. Materialet styrker især elevernes ræsonnementskompetence, fordi de får arbejdet med at afprøve, vurdere og analysere forskellige løsningers relevans og effektivitet. 

Sådan gør du:
  1. Søg på Problemløsning eller Problemregning
  2. Vælg Undervisningsforløb og PDF-opgaver
  3. Husk at indstille klassetrin til 7.-9. klasse

LÆS OGSÅ: Strategier til problemløsning i udskolingen

Rigtig god fornøjelse med problemløsningsstrategierne!

Recent Posts

Start typing and press Enter to search