5 eksempler på lektioner med nye, interaktive opgaver

Se 5 eksempler på, hvordan flere lektioner på MatematikFessor er blevet opgraderet med nye, interaktive opgaver, som understøtter begrebslæringen.

De mange nye, interaktive matematikopgaver visualiserer det, som lektionen handler om. De er bygget op omkring GeoGebra og åbner op for helt nye måder at arbejde med stoffet på.

Interaktive opgaver understøtter begrebslæringen

Eleverne får hands on-erfaring samt styrket deres faglige intuition. De nye opgavetyper understøtter elevernes begrebslæring og giver mulighed for større variation i svartyperne. Det gør det sjovere for eleverne og fordrer, at de arbejder mere med stoffet.

Motiverende opgavetæller

I nogle opgaver er der indbygget en opgavetæller. Det betyder, at når eleverne svarer på et spørgsmål og eksempelvis tester deres forståelse, får de vist antallet af opgaver, de har besvaret. Det kan være motiverende for nogle elever.

Opgavetælleren gør det også nemt for dig som lærer at sige til eleverne, hvor mange opgaver de skal løse, når de har set videoen. Vær dog opmærksom på, at data om besvarelserne ikke gemmes.

Sådan finder du lektionerne

Som lærer skal du klikke på “Indhold” i menuen og vælge “Søg”. Herefter trykker du på det gule “Lektioner”-ikon og søger på de lektioner, du gerne vil finde.

Eleverne kan møde de nye opgaver i forskellige lektioner på MatematikFessor. Lektionerne finder de ved at klikke på Lektioner i den øverste menu, finde deres klassetrin i rullemenuen og herefter vælge det emne, de vil dykke ned i. De kan også vælge at søge på det emne, de vil arbejde med 

5 eksempler på interaktive opgaver

Herunder kan du se 5 eksempler på lektioner, der indeholder de nye, interaktive opgaver.

Eksempel 1: Introduktion til lineære sammenhænge (8.-10. klasse)

 


Eksempel 2: 5-tabellen (1.-6. klasse)

 


Eksempel 3: Brøk som en andel (4.-6. klasse)

 

 

Eksempel 4: Tæl euro med 1-, 2- og 5 euro (1.-3. klasse)

 


Eksempel 5: Ligning – Type 7 (6.-9. klasse)

 

LÆS OGSÅ: GeometriFessor med interaktive opgaver og stort læringsudbytte

SE OGSÅ: Redaktionen anbefaler: Interaktive opgaver i GeometriFessor

Recent Posts

Start typing and press Enter to search