Problemregninger der forbereder eleverne på FP9 i matematik

Det er snart tid til de halvårlige terminsprøver for rigtig mange elever i 9. klasse. På MatematikFessor finder du problemregninger, som eleverne kan bruge til at træne til FP9 i matematik.

Hvert år er der elever, som bliver overraskede over de (urimelige vil nogen måske mene) spørgsmål, de bliver stillet i den afsluttende prøve i matematik med hjælpemidler. Med MatematikFessors problemregninger har du mulighed for at forberede dine elever på, hvad der venter dem til både terminsprøven og afgangseksamen til sommer.

Til mellemtrinnet

Det er en god idé allerede at introducere problemløsningsstrategier til dine elever på mellemtrinnet, så de kan øve sig på at løse matematiske problemer med forskellige strategier. På MatematikFessor kan du finde opgaver med fokus på én strategi ad gangen, men der er også Hæfte – Problemløsning, som samler opgaverne til hvert klassetrin i et hæfte.

Til udskolingen

Til dine udskolingselever anbefaler vi vores udvalg af problemløsningsopgaver, som ligner FP9 i matematik. Opgaverne kan også findes samlet i Hæfte – Problemløsning til eleverne i 7.-9. klasse, så de kan øve og forberede sig til termins- og afgangsprøven. I det samlede hæfte er et sæt med problemregninger lavet, så de passer til en undervisningslektion. Du kan enten anvende dele af hæftet, spredt ud over ugerne op til prøven, eller du kan sammensætte en hel “prøve” med fem ark. Det giver dig frihed til at lade dine elever arbejde med de områder, hvor du vurderer, at behovet er størst.

Sådan gør du:
  1. Søg på Problemløsning
  2. Vælg PDF-opgaver
  3. Husk at indstille klassetrin

LÆS OGSÅ: Strategier til problemløsning i udskolingen

Find hjælp og inspiration i svarene

Når I arbejder med sættene i klassen, anbefaler vi, at I bruger meget tid på at arbejde med begrundelserne for svarene. Netop elevernes demonstration af, hvordan de er nået frem til et svar er et vigtigt led i bedømmelsen ved termins- og afgangsprøven.

Eleverne kan eksempelvis inspirere hinanden til forskellige måder at løse de enkelte opgaver på. Enten ved at vise eller forklare, hvordan de er nået frem til deres svar. Begrundelsen kan de illustrere med tekst, beregninger og/eller tegninger.

Det er også oplagt, at du som matematiklærer fortæller, hvordan opgaverne i både termins- og afgangsprøven bliver bedømt. Til det formål kan I gennemgå rettevejledningen til tidligere prøver. Det vil gøre eleverne mere bevidste om, hvilke elementer en god besvarelse indeholder. 

Find prøver og rettevejledninger til prøven med hjælpemidler på EMU’s materialeplatform.

God fornøjelse!

Recent Posts

Start typing and press Enter to search