Repetition i matematik på MatematikFessor

Det er sæson for repetition i matematik. På MatematikFessor.dk finder du repetitionsopgavesæt til alle klassetrin.

Repetitionsopgavesæt

Har du tænkt dig at runde skoleåret af med repetition i matematik? Så er det oplagt at bruge de mange repetitionsopgavesæt på MatematikFessor.dk. Du kan også starte næste skoleår med at lade eleverne genopfriske, hvad de lærte året før. I så fald skal du blot vælge repetitionssæt fra klassetrinnet under.
Du får repetitionssættene frem ved at skrive “REPETITION” i søgefeltet. Husk også at indstille klassetrinsslideren for at få filtrere dine resultater. Du kan altid gennemse repetitionssættet, inden du sender det til eleverne.

Differentieret opgavesæt

En anden måde, du kan arbejde med repetition på, er at bruge funktionen “Differentieret opgavesæt”. Her bestemmer du selv emnerne og antallet af spørgsmål. Du kan også vælge at differentiere niveauet på de enkelte emner til de enkelte elever.

Du skal vælge det grønne ikon, som du finder yderst til højre i SuperSøgerens række af ikoner, for at komme i gang med differentieret opgavesæt.

MatematikFessor - Vi elsker Matematik Repetition Differentieret opgavesæt

Følg med via live-statistikken

Når eleverne laver opgavesættet, kan du følge med i deres besvarelse undervejs via live-statistikken. Det giver dig bl.a. mulighed for at støtte eleverne, hvis der er nogle opgaver, som de synes, er svære.

Læs også: Sådan forbedrer du din undervisning med formativ evaluering

Få overblikket og et bedre beslutningsgrundlag

Når alle eleverne har afleveret, kan du se statistikken for hele klassen og selvfølgelig også for hver enkelt elev. Dermed kan du danne dig et overblik over, hvor du kan sætte ind inden ferien eller lige efter ferien. Hvis I har SuperTræneren, kan du desuden igangsætte indsatsen ved at lade eleverne træne på emner.

God fornøjelse med jeres repetition i matematik!

Recent Posts

Start typing and press Enter to search