Lav en efterårsevaluering

Du kan lave en nem evaluering af dine elever i indskolingen med vores blandede spørgsmål. Her kommer eleverne rundt om mange af de emner, de har arbejdet med indtil videre. For at gøre det nemt har vi samlet nogle af opgavesættene som undervisningsforløb.

Af Morten Rasmussen

Det er rart at kunne tage et ”øjebliksbillede” af sine elevers stærke og svage sider. Derfor har vi samlet nogle af vores opgavesæt med blandede spørgsmål i små undervisningsforløb. På den måde bliver det nemt at give eleverne spørgsmål inden for et bredt udvalg af de emner, de har arbejdet med indtil videre. Undervisningsforløbene til indskolingen indeholder cirka 60 forskellige spørgsmål, og du kan finde dem ved at klikke på undervisningsforløb og søge på blandede opgaver.

Test i skolen – eller lektie derhjemme

Normalt er der ingen grund til at minde eleverne om, at man jo kigger på deres resultater og evaluerer dem. Men i løbet af et skoleliv skal eleverne forholde sig til, at de bliver testet. Derfor kunne det f.eks. være en fordel at lade eleverne lave opgaverne som en test, når de går i 3. klasse, hvor der jo også er national test i matematik. Eleverne i 0. – 2. klasse kan enten arbejde med opgaverne i klassen eller derhjemme. Det er dog en forudsætning, at de er vant til at logge ind på MatematikFessor, og at deres forældre ikke er alt for hjælpsomme med lektierne. Det er jo ikke forældrenes matematiske evner, vi gerne vil evaluere.

Få overblik over klassens resultater

For at få udbytte af elevernes arbejde skal du trække en statistik, der giver dig et overblik over elevernes besvarelser. Du kan enten vælge at kigge på klassen samlet og se på de generelle stærke og svage sider, eller du kan kigge på den enkelte elevs resultater. Hvis du skal kigge på klassens styrker og svagheder, skal du vælge dit hold; så skal du vælge fanebladet med emner, og endelig skal du vælge det tidsrum, du vil kigge på. I dette tilfælde kan du jo vælge at kigge på den afgrænsede periode, hvor eleverne arbejdede med undervisningsforløbene med de blandede opgaver. Hvis du vil kigge på den enkelte elev, skal du rulle ned i bunden af siden, hvor knappen ”Vis samlet statistik” ligger. Trykker du på den, får du alle elevernes resultater. I de vandrette søjler er der en sort streg, der markerer klassens gennemsnit.

Evaluering – også om foråret

Hvis undervisningsforløbene skal bruges til en løbende evaluering af elevernes fremskridt, så ligger der to forskellige udgaver til hvert klassetrin i indskolingen. Det ene kan passende bruges om efteråret og det andet til foråret. Det er også muligt at gå på jagt i de opgavesæt, der hedder blandede spørgsmål. Her kan du skræddersy dine egne undervisningsforløb, der blandt andet kan bruges til evaluering.

God fornøjelse med de blandede opgaver!

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search