Faglig læsning uden at kunne læse

Brug MatematikFessors PDF-opgaver til at give dine elever en grundlæggende forståelse af matematikkens ord og udtryk. Du læser op. De tegner. Sammen får I et godt fundament at bygge videre på.

Arbejdet med faglig læsning kan sagtens begynde, inden eleverne i indskolingen for alvor selv har taget hul på Troldepus og alle de andre klassikere. Det giver faktisk rigtig god mening, når det sker i en kombination af, at du læser op, og de tegner deres regnehistorie imens.

PDF-opgaverne på MatematikFessor understøtter på forskellig vis arbejdet med sproget i matematikken og indbyder både til mundtligt og skriftligt arbejde.

Højtlæsning, fortællinger og taldiktater

Forståelsen af de førfaglige ord og udtryk kommer ikke nødvendigvis af sig selv. Det er vigtigt, at eleverne arbejder med dem så tidligt som muligt – men naturligvis ud fra de kompetencer, de mestrer. I opgaverne med førfaglige ord og udtryk til 0. og 1. klasse skal eleverne derfor selv tegne sig til at vise ord som f.eks. færrest og flest, over og under, samlede og dele af.

I kategorien Regnehistorier i 2. klasse læser du forskellige historier højt. Eleverne skal så enten tegne eller skrive regnestykkerne, som historierne præsenterer.

I taldiktaterne til 3. klasse kan du arbejde med tallene fra 100-499. Du kan nemt differentiere taldiktaterne efter niveau og lave din egen facitliste, så eleverne får passende udfordringer. Tilsvarende kan du tilpasse opgaverne fra 3. klasse til elever i de mindre klasser.

Opgaver i tre kategorier

De specifikke opgaver, der arbejder med sproget i indskolingen, finder du ved hjælp af SuperSøgeren. Her kan du finde forskellige kategorier ved at søge efter:

  • Førfaglige ord og udtryk
  • Regnehistorier
  • Taldiktater

Vi har samlet en masse PDF-opgaver i hæfter for hver af kategorierne. Dem har vi kaldt Fessors Hæfte.

Det vil sige, at du kan søge de forskellige samlinger frem ved at skrive Fessors Hæfte i SuperSøgeren og mere specifikt:

  • Fessors Hæfte – Tekstopgaver
  • Fessors Hæfte – Taldiktater
  • Fessors Hæfte – Regnehistorier
  • Fessors Hæfte – Førfaglige ord

Fessor læser gerne op

I MatematikFessors digitale univers kan du også arbejde med sproget. Læsning indgår i mange opgavesæt til indskolingen. Men her kommer MatematikFessor de elever til hjælp, der endnu ikke er sikre læsere. Ved at klikke på det lille højttalersymbol kan eleverne få læst teksten op. I mange af indskolingsopgaverne arbejder vi også med førfaglige ord og udtryk.

Her er et eksempel fra opgavesættet ”Mønstre med billeder 1” til 0. klasse:

Hvis dine elever arbejder selvstændigt i SuperTræneren, er det en god idé at fortælle dem, at de også her kan få læst opgaven op ved at klikke på den lille højttaler. Det kan også være en god støtte at klikke på den store blå ”Hjælp”-knap, der leder eleverne hen til en video, der viser, hvordan den opgave, de sidder med, skal løses.

Rigtig god fornøjelse!

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search