Lær eleverne gode matematikvaner med SuperTrænerkontrakter

Med SuperTrænerkontrakter kan du sætte skub i dine elever og skabe struktur for deres arbejde på SuperTræneren.

Bruger du allerede SuperTræneren i din undervisning? Så ved du formentlig også, at rigtig mange elever er helt pjattet med dens elementer af gamification, der giver stjerner, medaljer og diplomer. Men vidste du også, at du kan finde SuperTrænerkontrakter, der er MatematikFessors svar på en læsekontrakt?

Skab struktur og gode vaner

Der hersker vist ingen tvivl om, at eleverne kan vedligeholde eller øge deres regnehastighed, hvis de træner matematik kontinuerligt. Nøjagtig som de kender det med læsekontrakter. Derfor kan du med en SuperTrænerkontrakt være med til at give eleverne gode vaner, der dagligt kan flytte dem fagligt.

Kontrakterne er selvfølgelig gode til, når du i samarbejde med den enkelte elev skal sætte personlige mål og rekorder, som han eller hun kan arbejde henimod.

Hent MatematikFessors SuperTrænerkontrakter her

Når du og dine elever arbejder med SuperTrænerkontrakten i en kortere eller længere periode i klassen, kan det også være en god idé at sætte mål for, hvor mange opgaver eleverne skal løse i fællesskab. Det gør SuperTrænerkontrakten til mere end blot et personligt projekt, da I i fællesskab kan arbejde på at slå rekorder.

Se hvordan eleven arbejder i statistikmodulet

Hvis du vil se, hvilke opgaver din elev har arbejdet med i SuperTræneren, kan du på holdsiden klikke på den enkelte elev, derefter på historik og her vælge SuperTræneren. Du kan også se, hvornår eleven har løst hver opgave. Dermed kan du regne ud, om eleven måske er lidt for hurtig til at gætte – eller bruger lidt for lang tid på at blive helt sikker på svaret.

I samme menu hvor du finder historik kan du også klikke på SuperTræneren. Her ser du de tre øverste emner i emnelisten er markeret med stjerner på en rød baggrund. Det viser de emner, hvor eleven får de nemmeste spørgsmål og dermed de emner, hvor eleven har det største udviklingspotentiale.

Det er vigtigt for både dig og dine elever at vide, da de ved at træne disse emner kan rykke sig mest muligt. Emnerne flytter sig, når eleven har hævet niveauet. Så ved at træne disse emner vil eleven også hele tiden få variation i de opgaver, der bliver stillet.

SuperTrænerkontrakter på Ellemarkskolen i Køge

På Ellemarkskolen i Køge bruger matematiklærer, Bettina Moan, SuperTrænerkontrakter i sin undervisning.
– Med en SuperTrænerkontrakt kan mine elever træne de bestemte emner, de har brug for, sideløbende med, at vi arbejder med andre overordnede emner i matematik. Eleverne arbejder på deres eget individuelle niveau og med deres egen faglige progression. Det er med til at motivere dem og lade dem tage ansvar for egen læring, fortæller hun.

Prøv SuperTræneren i 30 dage

Med SuperTræneren har alle elever mulighed for at få hjælp direkte i opgaven. Den blå knap med spørgsmålstegnet under alle opgaver leder direkte hen til en video, der forklarer, hvordan opgaven kan løses. Det er dog ikke altid nok, og det er vigtigt, at eleverne ved, at det også er tilladt at svare forkert. Det er faktisk en nødvendighed, hvis SuperTræneren skal finde elevens præcise niveau.

I denne sammenhæng er det godt at være opmærksom på, at når eleverne arbejder i SuperTræneren hjemme, så giver det bagslag, hvis mor eller far sidder ved siden af og hjælper, selvom det er i den bedste mening

SuperTræneren udfordrer eleverne på deres eget niveau

SuperTræneren kan bruges til alle elever, fordi den er adaptiv. Hvis en elev svarer rigtigt på alle spørgsmålene, vil SuperTræneren finde spørgsmål i sværere kategorier. Svarer en elev forkert på de fleste spørgsmål, vil SuperTræneren finde spørgsmål i lettere kategorier.

På din holdside kan du klikke på fanen med SuperTræneren for at få et overblik over antal besvarede opgaver og de enkelte elevers rigtighedsprocent. Husk at justere kalenderen til det tidsrum, du vil kigge på.

Det er også på denne side, at du nemt kan sætte et nyt udgangspunkt for dine elever, hvis du ved, at de skal have opgaver, der ligger på niveauer under deres klassetrin. Vi anbefaler, at du ikke gør dette for ofte. Det skal helst kun være i forbindelse med opstarten i SuperTræneren, da et nyt udgangspunkt for en elev vil nulstille statistikken.

SE VIDEOGUIDEN: Statistik og indstillinger i SuperTræneren

SuperTræneren retter selv niveauet til i forbindelse med, at eleverne svarer rigtigt eller forkert. Ved at regulere niveauet manuelt kan du spare dine elever for det nederlag, det kan være at svare alt for meget forkert. Omvendt slipper de elever, der mangler udfordringer, for at skulle løse mange ”nemme” opgaver, før SuperTræneren har fundet deres niveau.

Vælg de rigtige emner til elevens SuperTrænerkontrakt

Når eleverne går ind på SuperTræneren, ligger alle de emner, de kan arbejde med, i alfabetisk rækkefølge. Med undtagelse af de øverste tre emner. Det er de emner, hvor eleverne får de ”nemmeste” opgaver. Eller sagt på en anden måde. Det er de emner, hvor SuperTræneren henter opgaverne længst nede i hierarkiet.

Det kan skyldes, at eleven ikke har lavet opgaver i det pågældende emne længe. Det kan også skyldes, at eleven har svaret forkert på mange af de spørgsmål, SuperTræneren har stillet, så den har skruet ned for sværhedsgraden.

Det kan være en god idé at indføre nogle af disse øverste emner i elevens SuperTrænerkontrakt. På den måde vil eleven hele tiden arbejde med at blive bedre i nogle af de emner, hvor eleven har det svært.

Den avancerede visning

Du kan også gøre som Bettina Moan, der lader sine elever kigge med på lærerens avancerede visning, inden de vælger de emner, de skal arbejde med. Her vil de forskellige emner være vist  på forskellige måder. De lange og grønne vandrette søjler, viser, at eleven er godt med i et emne. De korte og gule eller røde vandrette søjler er et udtryk for, at eleven er udfordret i et emne.

– Eleverne får selv lov at vælge emner med min vejledning. Når de vælger nogle af de emner med korte røde søjler, oplever de glæden ved at se, de rykker sig, når de næste gang får lov at kigge med. Det er med til at motivere dem, forklarer hun.

LÆS OGSÅ: Brug den avancerede visning og få overblik over elevernes udvikling

Hvis du vælger at lade eleverne kigge med på den avancerede visning, skal du være opmærksom på, om du har sat eleverne ned på et andet klassetrin. Hvis du har det uden at fortælle det til eleven, kan du scrolle lidt ned på siden, inden eleven kigger med.

Papir og blyant skal der til

Opgaverne i SuperTræneren består af forskellige opgavetyper. Der er både multiple choice-opgaver og opgaver, hvor eleverne skal indtaste det rigtige svar. Nogle opgaver har mere tekst og i andre skal eleverne aflæse skemaer for at løse opgaverne.

Det er en god ide at sørge for, at eleverne har papir og blyant klar. Så har de mulighed for at lave udregninger, når det er nødvendigt. Ellers vil nogle elever have en tendens til at springe de lidt ”besværlige” opgaver over. Det vil betyde, at SuperTræneren vil få sværere ved at ramme det helt rigtige niveau for den enkelte elev.

Print SuperTrænerkontrakter til dine elever

SuperTrænerkontrakten findes i tre versioner. En der dækker en uge, en til 14 dage og endelig en kontrakt, der løber over en hel måned.

Her kan du printe de 3 forskellige SuperTrænerkontrakter:

Har du ikke SuperTræneren, kan du få en prøveperiode i 30 dage.

Vil du hellere tale med den markedskonsulent, der er tilknyttet din kommune, finder du kontaktoplysninger på vores salgsteam her.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search