Brug den avancerede visning og få overblik over elevernes udvikling

Den avancerede visning i SuperTræneren gør det nemmere for dig at få overblik, så du kan give dine elever de rette opgaver. Du kan også bruge den til at se, hvad de skal udfordres på, og hvor de har brug for vejledning.

Hvad er det halve af 32, spørger SuperTræneren en elev i 4. klasse. Alt afhængig af elevens svar, finder SuperTræneren et nemmere eller sværere spørgsmål frem næste gang, eleven møder spørgsmål inden for det samme emne. Og det giver god mening at holde øje med, hvordan udviklingen går. Både fordi du af statistikken sort på hvidt kan se, hvor du skal udfordre eleverne, og fordi du kan se, hvor de har brug for mere vejledning.

Sådan kan eleverne selv følge med i, hvordan det går

Når eleverne har trykket sig ind på SuperTræneren, kan de selv se, hvor det kan betale sig at træne. De tre emner, der ligger øverst i rækkefølgen, er markeret med gule stjerner på en rød baggrund. Det er de emner, hvor SuperTræneren henter opgaver længst nede i hierarkiet.

Det kan skyldes, at eleven ikke har svaret på spørgsmål i det givne emne længe. Men det kan også skyldes, at eleven har svært ved emnet, og derfor har svaret meget forkert. Og fordi SuperTræneren tilpasser sig den enkelte elev, finder den nemmere opgaver frem.

SE VIDEOGUIDEN: Elevens arbejde med SuperTræneren

På forsiden af SuperTræneren kan eleven også se, hvilket level han befinder sig på, og hvor mange point han har samlet sammen.

Sådan dykker du som lærer ned i elevstatistikken

Når du kigger på elevstatistikken, skal du vælge fanen med SuperTræneren. Først kommer du til et vindue, hvor du kan vælge tidsrummet, du vil kigge på. Når du har valgt det, ser du en samlet oversigt over dit holds brug af SuperTræneren, og de enkelte elevers rigtighedsprocent.

Helt ude i højre spalte kan du se, hvilket klassetrin sværhedsgraden er sat til for den enkelte elev. Ved at klikke på blyanten får du mulighed for at ændre den. Hvis du klikker på et af dine elevers navne, kommer du ind og ser SuperTrænersiden, som eleven selv ser den.

SE VIDEOGUIDEN: Statistik og indstillinger i SuperTræneren

Du har mulighed for at dykke endnu længere ned i detaljerne ved at klikke på den avancerede visning i øverste venstre hjørne. Herefter kommer du ind til en oversigt over de emner, SuperTræneren lader eleven arbejde med.

I den avancerede visning er hvert emne repræsenteret med en bjælke, der illustrerer sværhedsgraden af spørgsmålene, som dine elever svarer på. Hvis du holder musen hen over et emne, får du et endnu mere detaljeret billede, da der kommer pile frem mellem emnerne. De viser hvilke emner, der er forudsætninger for hinanden.

Sådan bruger du forudsætningspilene

Hvis du lader musen svæve over division, så vil en pil fra gange blive tydelig, mens der vil komme nogle stiplede linjer fra division og frem. Det betyder, at før det rigtigt giver mening at regne opgaver med division, er eleverne nødt til at kunne gange. De stiplede linjer leder frem til de emner, hvor division er en forudsætning.

For nogle nye emner er der mange forudsætninger, der skal være opfyldt, og for andre færre. Ind i mellem kan det godt betale sig at kigge på forudsætningspilene, så du kan hjælpe eleverne med at vælge de emner, der giver mest mening.

En gang imellem kan eleverne opleve, at de er gået i stå med de tre øverste emner i listen og bliver ved med at få den samme type opgave. Hvis det sker, så bed eleven om at løse opgaver i en af forudsætningerne for emnet. Så kan emnet folde sig mere ud, og eleven kan udvikle sig endnu mere.

LÆS OGSÅ: Lær eleverne gode matematikvaner med SuperTrænerkontrakter

Recent Posts

Start typing and press Enter to search