Lad eleverne producere

Velkommen til en ny opgavetype på MatematikFessor. Åbne opgaver sætter fokus på, at eleverne selv producerer. Eleverne bliver derfor sendt på opdagelse i MatematikFessors mange lektioner. De kan også søge bredt på nettet efter inspiration til deres forskellige produkter, der f.eks. kan være opgaver, spil eller små film.

Af Morten Rasmussen

Kommunikation og formidling er i højsædet

Med de åbne opgaver får eleverne mulighed for at løfte deres matematiske viden til et højere niveau. Når eleverne f.eks. skal producere film, opgaver eller spil i små grupper, kommer mundtligheden i spil. Samarbejdet om produkterne og behovet for at tale sammen om de matematiske udfordringer løfter både de elever, der kan, og de elever, der ikke kan. Og når du som lærer går ind og støtter eleverne undervejs, giver det dig en god mulighed for at vurdere dine elevers evne til at tale om matematikken. De spil, oplæg og opgaver, som eleverne laver, kommer til at tjene endnu et formål, når klassekammeraterne får lov at opleve, hvad de andre har lavet. Rammerne for opgaverne er forholdsvis brede, men som udgangspunkt skal eleverne arbejde med lektionerne på MatematikFessor. Eleverne kan dog sagtens søge inspiration andre steder på nettet.

Sådan bruger du de åbne opgaver

Du kan bruge de åbne opgaver på flere måder. Det er dog oplagt, at arbejdet foregår i mindre grupper, så kommunikationen bliver en væsentlig del af arbejdet. Opgaverne berører blandt andet emnerne trigonometri, brøker, chance og sandsynlighed samt ligninger.

Vi anbefaler, at du bruger de åbne opgaver til

  • hele klassen i små grupper
  • enkelte grupper, der skal udfordres
  • enkelte elever, der er kommet langt
  • hjemmearbejde, der skal afleveres/fremlægges
  • ugens fremlæggelse, hvor en elev eller en gruppe elever viser deres produkt

Du finder de åbne opgaver på MatematikFessor under PDF-opgaver i 7. til 10. klasse. Klik på fanen Åbne opgaver. Hvis du er logget ind på MatematikFessor, kan du også gå direkte til PDF-opgaverne via dette link.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search