Gå sammen og få mere ud af MatematikFessor

Et kort og koncentreret matematikløft har fået lærerne til selv at iværksætte et læringsforløb til og med dem selv for at udnytte MatematikFessor endnu bedre.

Af Elisabeth Holst

Matematiklærerne på Holmegårdsskolen har sat sig på skolebænken. Et matematikløft på 10 uger for to 9. klasser op mod eksamen har ført til, at skolens lærere sammen med konsulenter fra EduLab har taget fat på et internt læringsforløb med det formål at udnytte MatematikFessors mange muligheder endnu bedre i hverdagen.

Mulighederne har hele tiden været der, men som viceskoleleder Morten Toft formulerer det:

– Sprintforløbet viste os, hvad man som lærer kan trække ud af sådan nogle korte, målrettede forløb. Hvordan man kan bruge de faciliteter, der ligger inde i programmet. Noget vidste vi måske godt i forvejen, men havde slet ikke udnyttet det. Så det har ligesom været en sidegevinst for skolens matematikvejledere og matematiklærere, at de i løbet af elevernes læringsforløb fik øjnene op for, at der var et læringspotentiale for dem også.

En ny måde at tænke matematikportal

Pi Lysemose deltog i sprintforløbet i matematik i kraft af sin rolle som vejleder og ressourceperson. Hun fortæller:

– Jeg har fået nye handlemuligheder i forhold til, hvordan vi som lærere kan bruge MatematikFessor. Det er en helt anden måde at tænke matematikportalen ind i forhold til at bruge den som ”det lille ekstra”. Sådan har det nok typisk fungeret tidligere. Portalens opgaver er gode til at opbygge eller genopbygge elevernes viden, og ”live”-overblikket i opgavestatistikken gør, at vi kan have flere elever på holdene, fordi vi får et bedre overblik over, hvad den enkelte elev godt kan eller endnu ikke kan. Statistikkerne er således med til at give os et detaljeret overblik over eleverne, deres faglige huller og deres fremskridt.

Jeg har fået nye handlemuligheder i forhold til, hvordan vi som lærere kan bruge MatematikFessor. Det er en helt anden måde at tænke matematikportalen ind i forhold til at bruge den som ”det lille ekstra”..

Viden om statistikker giver synlige resultater

Morten Toft slår derfor til lyd for at opkvalificere brugen af portalen og forholde sig mere til det, som skole, lærere og elever kan få ud af det:

– Det er noget med at bruge portalen til at gøre undervisningen mere effektiv og bruge tiden bedre. Med en lille indsats mere, vil vi kunne trække mange flere statistiske oplysninger og få mere fagspecifik viden om eleverne, som vi kan bruge i forhold til vores målsætninger.

Det er noget med at bruge portalen til at gøre undervisningen mere effektiv og bruge tiden bedre.

Pi Lysemose er enig og understreger, at det er vigtigt, at alle lærere får indsigt i de digitale muligheder og lærer at udnytte dem.

– Matematikløftet til eleverne har givet os vejledere en indsigt, vi skal sørge for at videregive til vores kolleger, så vi alle kan bruge de her statistikker, der viser så meget om eleverne, status på deres indlæring og fremskridt inden for de forskellige matematiske emner, vi har gang i. Vi har ikke været på kursus i MatematikFessor og har ikke været gode nok til at finde ud af, hvad det kan.

Matematikløftet til eleverne har givet os vejledere en indsigt, vi skal sørge for at videregive til vores kolleger, så vi alle kan bruge de her statistikker, der viser så meget om eleverne.

En inspirerende dannelsesrejse

Holmegårdsskolen vægter trivsel, høj faglighed og inklusion – tre værdier, der skaber grobund for dannelsen af individet og fællesskabet i inspirerende læringsmiljøer. Med det interne læringsforløb har lærerne sat gang i deres egen lille dannelsesrejse i Fessors digitale, matematiske univers.

Du kan læse mere om vores MatematikLøft og tage kontakt til vores salgsteam for at høre mere.

 


Få alle med – skyd genvej med Fessor
Matematik får mere status
Et matematikløft skal være en god oplevelse
Nysgerrighed driver den digitale tilgang

Recent Posts

Start typing and press Enter to search