Et matematikløft skal være en god oplevelse

Ledere og lærere på Holmegårdsskolen er enige om, at andre parametre end eksamenskarakterer skal indgå som succeskriterier for korte, intensive læringsforløb.

Af Elisabeth Holst

Op til afgangseksamen fik eleverne i to 9. klasser på Holmegårdsskolen i Hvidovre mulighed for at forbedre deres faglige niveau i matematik med et 10-ugers intensivt matematikløft, hvor skolens vejledere og lærere arbejdede sammen med EduLabs MatematikFessor-konsulenter. Og ja, som samfundet er indrettet, kunne alle da kun ønske for eleverne, at det ville resultere i bedre karakterer til eksamen. Det skete også for en del af eleverne, men for andre gav det måske knap så god mening at måle succes og resultater ud fra de endelige eksamenskarakterer.

Skoleleder Stine Lindgren er helt klar på sin holdning til, hvordan hun vurderer et sådant læringsforløbs succes:
– Eleverne har følt sig i trygge rammer ved at blive taget ved hånden i et sådan individuelt målrettet forløb. Konsulenterne ude fra oplevede de som et frisk pust, og det har været med til at give dem mere mod på faget.

Eleverne har følt sig i trygge rammer ved at blive taget ved hånden i et sådan individuelt målrettet forløb.

Målrettet indsats betaler sig

Pi Lysemose deltog i ”sprintforløbet” i matematik i kraft af sin rolle som vejleder og ressourceperson. Hun siger:
– Noget af det bedste for eleverne var, at de oplevede, at hårdt arbejde betaler sig. De begyndte at få styr på tingene, rykkede sig og kunne se resultaterne af deres indsats. De fleste elever lagde en markant større arbejdsindsats under forløbet.

Konstitueret viceskoleleder Morten Toft har samme oplevelse og tilføjer:
– Der var en synlig målrettethed hos de elever, der var med. Der vil altid være nogle, der skiller sig lidt ud, men hovedparten holdt den der målrettethed. Det handler også om, at der er en klar sammenhæng mellem indsats og det, man får ud af det. Eleverne kan umiddelbart se et resultat, og det betyder noget for deres motivation, når de kan følge med i deres egen indsats og se, at de rykker sig. Det var med til at give dem større selvtillid. Og så handler det endelig om den sociale indsats – om at føle, at man gør noget sammen.

Eleverne kan umiddelbart se et resultat, og det betyder noget for deres motivation og selvtillid, når de kan se, at de rykker sig.

MatematikFessor skjuler en opgaves ”klasseniveau”

9. klasserne var med i forskellige grader af projektet, da det faglige niveau var ret forskelligt. Alle elever blev indledningsvis testet og havde ud fra det fået et individuelt målrettet læringsforløb. Til at starte med fik alle elever opgaver fra MatematikFessors database og fortsatte derefter med egne fokusområder på SuperTræneren.

Pi Lysemose fortæller:
– Eleverne kan hele tiden følge med i, hvor meget de rykker i forhold til sig selv, og det giver dem mod på at gå videre. De kunne se egne fremskridt, men havde ikke overblik over, hvem der klarede hvad. Det var kun os, der havde det. Det, at vi kan gemme opgavernes ”klasseniveau” for eleverne, er det, der er særlig godt ved at bruge MatematikFessor i et sådant sprintforløb. Det passer rigtig godt til et ressourceforløb med de større elever, hvor det ikke altid er lige sjovt at blive konfronteret med et fagligt hul inden for et emne gennemgået i 5. eller 6. klasse. Men lukkes skal det jo!

Pi Lysemose summerer op:
– Nogle vil gerne have hjælp til fagets faglige udfordringer. Andre havde meldt sig til forløbet, selv om de måske ikke umiddelbart var i målgruppen, for at få den selvtillid og sikkerhed, et fagligt løft kan give. Det motiverer eleverne, at de hurtigt kan få rettet op på nogle faglige hængepartier. De oplever, at de kommer godt i vej på en ny og anden måde. Derfor tror jeg, at sådan et kort og intensivt matematikløft på klassen kan være med til at få flere elever med, og jeg ser det som en ny, god handlemulighed på en lidt klassisk undervisningsudfordring.

Du kan læse mere om MatematikLøft på EduLab.dk

Recent Posts

Start typing and press Enter to search