Forbered jer til den mundtlige prøve i matematik

Inden længe får lærere og elever at vide, om deres klasser har vundet en mundtlig prøve i matematiklotteriet. Hvis I er blandt de heldige, så er det måske en ide at begynde at smøre snakketøjet.

Uanset om dine elever drømmer sig frem mod sommerferien eller tilbage til Vinter-OL  i 2018, så har MatematikFessor aktiviteter, der er rettet mod mundtligheden i matematikken.

Sådan finder du aktiviteterne

Når du er logget ind på MatematikFessor.dk, skal du blot stille klassetrinnet til 9. klasse. Herefter søger du på “Prøve” i aktiviteterne eller følger linket. Så kommer du frem til de tre aktiviteter, vi kalder prøveoplæg.

Hvis du udvider din søgning til også at omfatte PDF’erne, finder du opgaver, der minder om den skriftlige prøve med hjælpemidler eller problemregningen.

Med afsæt i den virkelige verden

Opgaverne i oplæggene til den mundtlige prøve i matematik tager udgangspunkt i velkendte situationer og emner, som eleverne nemt kan forholde sig til. Det giver eleverne mulighed for at vise, at de kan beskrive velkendte situationer matematisk.

I MatematikFessors prøveoplæg er det op til eleverne selv at vælge hvilke matematiske problemstillinger, de vil arbejde med – og hvordan de vil arbejde.

Mind gerne eleverne om, at de forud for den mundtlige prøve i matematik skal vise så meget matematik som muligt. Det skal ske ud fra de oplysninger og den kontekst, som bliver beskrevet i prøveoplæggene.

Hent hjælp i vurderingsarket

De enkelte prøveoplæg finder du som en PDF, der er lige til at hente ned. Derudover ligger der i de enkelte aktiviteter også et vurderingsark, du kan bruge som hjælp til at bedømme dine elevers præstation.

Vurderingsarket ridser de fælles mål op efter 9. klasse og er altså ikke knyttet direkte til deres mundtlige præstation. På FessorsForum.dk finder du et tomt vurderingsark, du kan udfylde, mens dine elever prøver sig selv af med prøveoplægget.

Læs også: Træn eleverne til prøven uden hjælpemidler

Held og lykke med prøverne!

Recent Posts

Start typing and press Enter to search