Vurder elevernes faglige niveau inden der skal afgives årskarakter

Afgangsprøverne er aflyst, men eleverne skal alligevel have en årskarakter der skal gøre det ud for eksamenskarakteren. Brug MatematikFessors “Prøve uden hjælpemidler” til at vurdere elevernes niveau, inden karakteren skal afgives tæt på sommerferien.

Med MatematikFessor holder dine elever dermed deres faglige niveau vedlige, inden de skal videre i 10. klasse eller på ungdomsuddannelse.

Få erfaring med tidspres og relevante opgavetyper

Det er en fordel for eleverne at være dygtige til matematik, men selv elever, der har en høj faglighed, kan komme til kort, når uret tikker og det går løs med prøven uden hjælpemidler. Selvom afgangsprøverne er aflyst, så vil det være en prøveform, eleverne senere hen vil blive præsenteret for. Derfor er det stadig en god idé at give eleverne erfaring med at arbejde under tidspres.

Det kan du gøre ved at bruge MatematikFessors “Prøve uden hjølpemidler”. Vælg en specifik dag, hvor du afsætter en time i opgavekalenderen til prøve. Bed eleverne tjekke ind på MatematikFessor i god tid, så de undgår en eventuel kø, og følg som lærer med i livestatistikken, imens eleverne løser et sæt af “Prøve uden hjælpemidler”.

Der ligger lige nu ti sæt af “Prøve uden hjælpemidler”.  Herunder kan du se en omsætningstabel, der kan hjælpe dig med at give en tilnærmelsesvis karakter. Tabellen er lavet ud fra en gennemsnitlig betragtning af den pointgivning, der er givet ved de sidste tre års FP9-afgangsprøver.

Sådan giver du “Prøve uden hjælpemidler” for som opgave

  1. Lav en søgning på “Prøve uden hjælpemidler”, indstil klassetrinssøgeren til 9. klasse og vælg “Opgavesæt”.
  2. Klik på “Tilføj” ud for det eller de opgavesæt du ønsker at give for som prøve.
  3. Vælg “Tildel indhold” når du er klar til at give prøven/prøverne for.

  1. Når du skal give prøven for, kan det være en god idé at indstille tiden, så det passer med at eleverne har præcis 1 time. Du kan sætte et start-tidspunkt og slut-tidspunkt.
  2. Du kan også vælge at klikke på “øjet”, så opgaven ikke er synlig for eleverne inden de skal i gang med den. Du skal dog lige huske, at slå det fra, når de skal i gang!
  3. Vigtigst af alt er det, at du vælger at give opgaven for som “Prøve”, så spørgsmålene ikke bliver rettet løbende. Eleverne har stadig mulighed for at gå frem og tilbage i spørgsmålene, ligesom ved en rigtig prøve-situation. De skal kunne prioritere de spørgsmål de kan finde ud af, og vende tilbage til dem der er sværere, inden de til sidst afleverer, når timen er gået.

Øv jer med færdighedsregningerne

I opgavesættene på MatematikFessor ligger der færdighedsregninger nok til at lave én om ugen i et helt skoleår. Sættene er ikke af samme type som “Prøve uden hjælpemidler”, men er tilfældigt sammensatte sæt. Det særlige ved “Prøve uden hjælpemidler” er, at de lægger sig meget tæt op ad de originale sæt, som opgavekommisionen har lavet til skolernes afgangsprøver.

Du finder de tilfældigt sammensatte opgavesæt ved at søge på “færdighedsregning”. Hvis du er logget ind på MatematikFessor, så vil linket bringe dig direkte til færdighedsregninger med 50 spørgsmål til 9. klasse.

Ved at vælge listevisning i højre side af skærmen kan du få vist søgeresultaterne på en liste. Det kan nogle gange være lettere at overskue. Samtidig vil de opgavesæt, du tidligere har sendt til dine elever være markeret som grå, men du kan godt sende dem afsted igen.

Eleverne kan selv træne prøver

Øverst på elevernes side kan eleverne også selv gå ind og træne færdighedsregning. I fanen øverst på siden vælges “Træning”. Dernæst “PrøveTræneren”, og til sidst indstilles det ønskede klassertrin og der vælges “Færdighedsregning” i kategori-feltet. I disse sæt kan eleverne vælge at få en karakter, hvis de har lyst. Færdighedsregningerne ligger i versioner med 25 spørgsmål til 7. klasse og 50 spørgsmål til 8. og 9. klasse.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search