Videnskonstruktion er i højsædet i Fessors nye pdf-opgaver

I kategorien Viden – Produkt – Præsentation skal eleverne i udskolingen arbejde produktorienteret med forskellige emner i matematikken. Det overordnede mål med opgaverne er at styrke elevernes videnskonstruktion. Arbejdet med opgaverne giver samtidig læreren mulighed for at vurdere elevernes niveau og efterfølgende tilpasse undervisningen til de enkelte elever.

Af Morten Rasmussen

De nye pdf-opgaver giver eleverne mulighed for at arbejde med kommunikation i matematik. Samtidig bliver eleverne understøttet og trænet i på sigt at arbejde med videnskonstruktion. Mens eleverne arbejder i grupper, får du som lærer mulighed for at lytte, give feedback og vurdere dine elevers niveau. Det gør det nemmere for dig at støtte op om dine elever dér, hvor de er, i den efterfølgende undervisning.

Eleverne skal søge matematisk viden og bruge den til at lave forskellige produkter. Det kan for eksempel være præsentationer, film, spil eller matematikopgaver til deres klassekammerater. Opgaverne fungerer stilladserende i forhold til elevernes niveau ved at angive emne, krav og søgemuligheder. Opgaverne lægger også vægt på selvevaluering.

Mundtlighed og formidling kommer i spil

Når eleverne skal arbejde produkt- og præsentationsorienteret med forskellige matematiske emner, kommer mundtligheden i spil. Samtidig får eleverne trænet deres evne til at formidle den viden, de har tilegnet sig undervejs.

I opgaven “Regn med parenteser” skal eleverne først lave film, der forklarer regnereglerne for parenteser, og hvordan man:

  • ganger ind i en parentes
  • opløser en minusparentes
  • ganger to parenteser med hinanden

Derefter skal eleverne selv lave opgaver, hvor de har mulighed for at demonstrere, at de nu ved alt om at regne med parenteser.

Feedback og evaluering er en integreret del af opgaverne

Når eleverne i denne opgave har præsenteret deres film og opgaver, skal klassekammeraterne give feedback. Både opbygningen af videoen og opgaverne kan evalueres af klassekammeraterne, ligesom det kan være relevant at kigge på, om præsentationen og opgaverne rammer den målgruppe, de er lavet til.

Opgaverne i kategorien Viden – Produkt – Præsentation understøtter i forskelligt omfang de seks forskellige kompetencer i 21st Century Skills, som UCC definerer dem. I eksemplet med videoen og opgaverne “Regn med parenteser” er det i særdeleshed videnskonstruktion, samarbejde og kompetent kommunikation, eleverne arbejder med.

Brug opgaverne varieret

Viden – Produkt – Præsentation kan anvendes på flere måder. Nogle af opgaverne er oplagte at bruge til at afslutte et emne med. De kan også bruges som ekstraopgaver til de elever, der løber lidt hurtigere og har fået tid tilovers. Deres produkter og præsentationer kan så hjælpe de øvrige elever på vej.

Du kan også lade dig inspirere af vores opgaver og justere dem i niveau og indhold til andre klassetrin. Så kan opgaverne sagtens bruges til at lade elever med vanskeligheder lave præsentationer for eleverne i de mindre klasser. På den måde får dine elever repeteret vigtig viden samtidig med, at de arbejder målrettet med kommunikation og evnen til at kommunikere med en bestemt målgruppe.

Opgaverne, vi har lavet, kan du selvfølgelig også bruge som et skelet til at arbejde med andre emner end dem, vi har valgt.

Rigtig god fornøjelse!

Recent Posts

Start typing and press Enter to search