Vi vil have mere Pythagoras til folket!

Sådan lyder det – lidt trekantet – fra geometriglade matematiklærere over hele landet! Med helt nye grublere på GeometriFessor bidrager MatematikFessor nu til, at det kan lykkes.

Pythagoras læresætning har både en helt konkret funktion, når fx tømrerlærlinge over hele landet skal save bjælker til carporte og andre tag med hældning. Men den betyder også en hel del for den teoretiske tilgang til arbejdet med geometri – så derfor har vi arbejdet med at lave nye grublere på GeometriFessor, der lader dine elever arbejde med Pythagoras.

Hvis du har lyst til at få genopfrisket beviset for Pythagoras læresætning, så kan du finde det i lektionerne på MatematikFessor ved at søge på Pythagoras sætning i SuperSøgeren. Husk at indstille klassetrinnet til udskolingen i slideren.

Pythagoras til udskolingen

På GeometriFessor udvider vi hele tiden mængden af opgaver. Og en af de kategorier der bliver arbejdet med i øjeblikket er grublerne. Senest har vi tilføjet nye opgaver, der tager udgangspunkt i den retvinklede trekant. Det er her, der blandt andet bliver mere Pythagoras til folket med grublerne om retvinklede trekanter.

Grublerne kan ofte løses med flere forskellige strategier – og udfordrer eleverne til at tænke kreativt. Eleverne vil få stort udbytte af at benytte flere forskellige redskaber fra deres geometriske værktøjskasser. Sværhedsgraden er stigende i grublerne, så de første opgaver kan løses af mange – de sidste af meget få. Det kan endda være, at du som lærer bliver udfordret til at tænke dig mere end grundigt om.

Klædt på til Geogebra på mellemtrinnet

En af fordelene ved at arbejde med GeometriFessor er, at de digitale værktøjer er nemme at arbejde med. Hvis eleverne kommer til at lave en fejl, så skal de ikke igennem den store udviskningsmanøvre på mere og mere krøllet papir. De får lov at prøve sig frem – og bygger langsomt ovenpå de geometriske erfaringer, de tidligere har gjort sig. Når fundamentet så er lagt, har eleverne nemmere ved at tage deres erfaringer med ud på helt analogt papir.

Alle opgaverne på GeometriFessor er bygget i Geogebra – så når eleverne senere skal arbejde i dette program, vil de genkende flere funktioner. I mange af opgaverne skal eleverne måle vinkler og længder med digitale linealer og vinkelmålere. Geometriske grundbegreber, linjens ligning, spejlinger og forskydninger bliver der også arbejdet med på mellemtrinnet.

Leg i indskolingen

I indskolingen er opgaverne på GeometriFessor faktisk så populære, at mange elever glemmer, at de har undervisning. Mange af opgavetyperne spiller på en grad af leg, blandt andet “Skattejagt” og “Sudoku”. Derudover ligger der opgaver med fokus på sortering og optælling, ligesom der også findes opgaver, hvor eleverne træner opmåling med den digitale lineal i opgaver “Mål linjerne”. På GeometriFessor ligger der også opgaver med klokken, hvor eleverne selv skal stille viserne korrekt til forskellige klokkeslæt. Den kategori af opgaver arbejder vi i øjeblikket på at udvide, så der i fremtiden ikke vil være en eneste elev, der kommer for sent til en matematiktime.

Sådan finder du det rette indhold

Du finder opgaver på GeometriFessor ved at vælge ikonet for GeometriFessor og derefter skrive et søgeord. I forhold til indholdet, der er præsenteret i denne artikel, så kommer her en række relevante søgeord: grublere, mål, linjens ligning, areal, vinkel, skattejagt, sudoku, klokken, spejling og forskydning.

Du kan også kigge alle opgavetyperne igennem for et klassetrin ved at vælge et specifikt klassetrin på slideren øverst til højre. Så vil du få vist alle opgavetyperne til klassetrinnet og du kan så efterfølgende gå ind og vælge specifikke opgaver, du vil sende til dine elever.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search