Den digitale matematiklærer

Pluk de lavthængende frugter med MatematikFessor. Du sparer masser af tid, du i stedet kan bruge på de højthængende frugter i din undervisning.

 

Jeg elsker at høre, hvordan folk underviser i matematik! Og ikke mindst hvordan matematiklærere på forskellig vis benytter MatematikFessor som nyttigt redskab i undervisningen. Det er fascinerende, hvor mange anvendelsesmuligheder, der er, når man slipper et digitalt læremiddel løs blandt kreative og passionerede fagfolk.

Rigtig mange matematiklærere benytter systemet til at træne færdigheder, hvor det adaptive system SuperTræneren bruges i stor skala. På en almindelig skoledag besvares og autorettes ca. 1,5 mio. spørgsmål, hvoraf ca. 400.000 spørgsmål er i det adaptive system. Den sparede tid til at rette opgaver, planlægning og administration er enorm. For marts måned alene kan tidsbesparelsen for rettetiden opgøres til over 100.000 timer svarende til over 50 årsværk for en matematiklærer.

Vi oplever også mange matematiklærere, der benytter de mange videoer til fx flipped classroom. Samlet set så eleverne i marts måned ca. 1,1 mio. videoer, hvilket kan opgøres til over 35.000 timers effektiv læringstid. Med 25 elever i klassen svarer det til ca. 2.000 klasserumslektioner.

Det er vildt fedt at opleve, hvordan den digitale matematiklærer evner at plukke de lavt hængende frugter med MatematikFessor for at vende fokus mod de højthængende frugter i den analoge verden. Vi hører i stigende grad om lysten til at lave sjove og lærerige aktiviteter i klassen, når der er styr på de grundlæggende forudsætninger. Og ja, så bliver transparensen også bare bedre for alle parter, når de digitale systemer kan vise aktivitet og fremgang.

Når det er sagt, så lad mig understrege, at den digitale succes i høj grad afhænger af matematiklærerens intelligente brug, samt mod til at koble sin egen faglighed på. Matematiklæreren er den vigtigste faglige ressource for eleverne, heldigvis. Og selvom vi er stolte af den store brug af MatematikFessor, så er målsætningen paradoksalt nok, at eleverne skal bruge så lidt tid som muligt på portalen for at blive bedst mulige til matematik.

Kasper Holst Hansen

Stifter og direktør, EduLab – MatematikFessor

 

Få inspiration til din digitale og din analoge undervisning på  Fessors Forum

Recent Posts

Start typing and press Enter to search