Kodning i skolen

Hvor relevant er det, og hvad giver det eleverne? Mød en matematiklærer, der brænder for kodning og ser god mening i at introducere emnet til alle børn i folkeskolen.

Jakob Damgaard Laursen er uddannet matematiklærer og er lidt af en it-nørd. Han brænder for it og kodning, og for at alle børn skal have mulighed for at forstå, hvad der ligger bag den digitale verden, der omgiver dem.

Børn skal vide, hvilke muligheder kodning giver

Teknologi er så meget mere spændende, end vi lige umiddelbart kan se. Der ligger så mange muligheder i det. Det går først op for os, når vi ser, hvad der ligger bag. Hvis du først lærer at kode, kan du skabe alt muligt i fremtidens verden – på din telefon, en hjemmeside, et spil, en film, en robot – noget i den fysiske verden, hvor flere og flere ting skabes digitalt. Så jeg synes helt klart, at børn skal vide, hvad der er muligt via kodning, fortæller Jakob.

Hvor relevant er det at lade kodning indgå i det, børn i dag skal lære i skolen?
– Det er 100 % relevant. Jeg synes jo, det har en plads for sig selv – som selvstændigt fag – men det kommer ikke til at ske lige nu. Det behøver ikke nødvendigvis hedde kodning eller sætte fokus på kodning i professionel forstand. Men børn er nødt til at have en vis forforståelse omkring kodning, inden de kommer ud af skolen. Det handler om, at de skal have en teknologiforståelse, der bunder dybere end bare at være forbruger. De skal vide, at de kan skabe noget med it og med deres computer, lyder Jakobs svar, og begrunder det:

Skolen er en god garant for, at vi får alle børn med

– Jeg synes, vi risikerer at tabe en masse børn ved ikke at sætte it og kodning på skoleskemaet, fordi der er nogle – måske en del piger – som aldrig selv vil vælge det. Altså bliver det let sådan, at kun alle ildsjælene vælger det, og at det er de nørdede elever, der får det som valgfag. Så for at vi kan komme bredt ud, er vi nødt til at gøre det obligatorisk og have lærerne til at undervise i det. Men det skal klart være inden for nogle helt enkle rammer, der er lige til at gå til – for både lærere og elever. Og de findes – fx det gratis online program Scratch, hvor eleverne hurtigt selv kan kode små programmer og opleve, at de er med til at skabe noget på computeren frem for kun at være brugere af computere.

Kodning og matematik hænger fint sammen

– Jeg er uddannet matematiklærer og meget glad for matematik og kodning. Det er så absolut mine to verdener. Og de hænger fint sammen. Matematik er jo et tværfagligt værktøj. Du kan sagtens arbejde med det i sløjd, madlavning, natur og teknik osv. Men kodning kan bare også noget andet. Som jeg ser det, vil det være naturligt at lade kodning indgå som en del af undervisningen i matematik i folkeskolen, slutter Jakob.

 

Om Jakob Damgaard Laursen

Igennem den frivillige forening Coding Pirates har Jakob arbejdet med kodning som fritidsaktivitet for børn og unge.

Jakob er desuden aktiv i Coding Class, hvor målet er at få børn til at tænde på it og teknologi, så de får en bedre forståelse for den verden, der omgiver dem nu og i fremtiden. Coding Class vil også gerne være med til at sætte it-undervisning på dagsordenen hos politikerne, så det bliver en fast del af folkeskolens pensum.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search