Træn tallene med MatematikFessors taldiktater

Du kan træne tal med MatematikFessors taldiktater allerede fra 0. klasse. Du finder taldiktaterne til 0.-2. klasse ved at skrive TALDIKTAT i SuperSøgeren.

I MatematikFessors taldiktater er formålet, at eleverne skal arbejde med at omsætte tallenes udtalte lyd til de skrevne tegn. Til opgaverne følger både en grundig vejledning og PDF’er med de ark, eleverne skal arbejde med.

Du læser højt – eleverne skriver tallene

I 0. klasse arbejder eleverne først med tallene fra 1-10. Når eleverne møder et tal i lærerens fortælling, skal de krydse det rigtige tal af på elevarket. Historien underbygger tallene med illustrationer, så der ikke er brug for læsefærdigheder endnu. Senere skal eleverne selv skrive tallene samtidig med, at de også arbejder sig længere op i talrækken. Til sidst skal eleverne selv skrive tallene uden hjælp fra illustrationer.

Tilpas diktaterne, og du får nemt flere at gøre godt med

I 0. klasse ligger der 8 forskellige taldiktater. I 1. og 2. klasse er der 7 forskellige på hvert klassetrin. Så hvis I er ved at løbe tør for diktater, kan det være en god idé at kigge på de lidt højere klassetrin og tilpasse tallene til elevernes niveau. Opgaverne lægger vægt på, at historien bliver introduceret, før eleverne skal lytte til diktaten, så deres forforståelse er på plads og ikke bliver en hindring for forståelsen. Den parameter kan du selv justere på, så du differentierer sværhedsgraden i opgaverne.

Her finder du andre opgaver med fokus på sproget

Tallenes udformning og lyde er et af flere områder at arbejde med. MatematikFessor giver også mulighed for at arbejde mere målrettet med andre sproglige discipliner. Du kan blandt andet finde:

  • opgaver, der retter sig mod førfaglige ord og udtryk
  • opgaver med regnehistorier
  • opgaver vi kalder Læs-Tænk-Regn, der er en introduktion til faglig læsning.

Læs-Tænk-Regn-opgaverne finder du i læsevenlige versioner fra 0. til 3. klasse.

Rigtig god fornøjelse med tallene og teksterne!

Du kan også møde Sebastian og høre, hvordan han bruger taldiktaterne:

”Eleverne kan godt lide historieformen i Fessors taldiktater. Fessor bygger træhule, Fessor klæder sig ud, Fessor kører i tog … det fanger, og børnene synes, taldiktaterne er sjove.


Sproglig udvikling – matematisk set

Recent Posts

Start typing and press Enter to search