Styrk indskolingselevernes talforståelse med regnestrategier

Med nye PDF-opgaver til indskolingen kan du nu sætte fokus på regnestrategier inden for addition. Opgaverne understøtter og styrker anvendelsen af forskellige strategier, så eleverne fremadrettet har flere kompetencer at trække på, når de skal løse matematiske opgaver.

Synes du også, at det giver god mening at hjælpe eleverne med at tilegne sig solide regnestrategier? Her på redaktionen er vi begejstret for regnestrategier, der giver eleverne en dybere talforståelse og bringer dem væk fra langsommelige backup-strategier som fx optælling. Vi har derfor udviklet en række nye PDF-opgaver. I disse præsenterer vi eleverne for måder at tænke på, der kan gøre det både lettere og hurtigere at løse matematiske problemer.

I mange af opgaverne lægges der med små hint op til, at elever og lærer tænker og taler om de mønstre og sammenhænge, de kan se. Dette styrker elevernes læring og tilegnelse af strategier. Du finder PDF-opgaverne i SuperSøgeren på MatematikFessor ved at indstille klassetrinnet til 0.-3. klasse og søge på ”regnestrategier”.

Matematikfessor pdf-opgaver-regnestrategier

I nedenstående får du en lille gennemgang af nogle af de PDF-opgaver med regnestrategier, du kan finde på MatematikFessor.

Hjælpsomme 10’er-venner

Arbejdet med 10’er-venner kan hjælpe eleverne i både addition og subtraktion. I opgaverne skal eleverne blandt andet matche og farvelægge 10’er-venner, og anvende deres viden om 10’er-venner ved sammenlægning af mere end to tal. Du kan finde PDF’erne ved af søge på ”10’er-venner”.

Opgaveark der træner elevernes visualiseringer

Blandt PDF-opgaverne med regnestrategier ligger der også en række opgave-ark, hvor eleverne skal regne med tændstikker i en tændstikæske. Nogle tændstikker er skjult, mens andre er synlige. Denne udfordring styrker elevernes visualiserings- og forestillingsevne. Det er yderst vigtigt at få trænet, som en del af elevernes repertoire af strategier.

Strategien ”Halvt og Dobbelt” – giver talfornemmelse

Opgaverne med halvt og dobbelt styrker elevernes visualisering af mængder. Samtidig hjælper opgaverne med at opdage mønstre og gentagelser. De kan i den sammenhæng godt ses som en tyvstart på at arbejde med tabeller. Som udbygning til denne strategi ligger der også opgaver, hvor eleverne skal gå på opdagelse efter ens tal og næsten ens tal. Dette styrker elevernes talforståelse og træner hovedregning fremfor fx lodret opskrevne udregningsmetoder.

Multiplikationskasser til mellemtrinnet

Udover de nye opgaver til indskolingen har vi udviklet hjælpeark til en multiplikationsmetode, som mange elever har glæde af. Der er ark med opgaver i, men også tomme ark som eleverne kan anvende løbende, når de i undervisningen skal støttes i korrekte udregninger.

Arkene finder du ved at søge på ”multiplikationskasser”.

Rigtig god regnelyst!

Recent Posts

Start typing and press Enter to search