Ram plet med de differentierede opgavesæt

Med MatematikFessors differentierede opgavesæt kan du nemt give dine elever udfordringer på et passende niveau. Opgavesættene kan du skræddersy, så du tilgodeser dine elevers stærke og mindre stærke sider i forskellige emner. De differentierede opgavesæt kan både varieres i sværhedsgrad og antal spørgsmål.

Af Morten Rasmussen

Når du giver dine elever opgaver i form af differentierede opgavesæt, så får du en bred palet af forskellige emner, du kan vælge imellem, ligesom du har forskellige muligheder for at tilpasse sværhedsgraden til dine elevers niveau.

Overblik over dine elevers forudsætninger

Du kan blandt andet lave differentierede opgavesæt, hvor statistikken over elevernes resultater kan bruges til at vurdere dine elevers forudsætninger, før I går i gang med et nyt emne. Ved at undersøge dine elevers niveau på den måde, får du mulighed for at tilpasse din undervisning, så du rammer dine elevers niveau.

Konkret kan du gøre det ved at lade eleverne arbejde med et differentieret opgavesæt, hvor du har sat niveauet til det laveste for alle elever. Så kan du på statistikken se, hvor mange elever der har en grundlæggende forståelse for det kommende emne. Helt praktisk gør du det ved at klikke på den enkelte lektie og derefter vælge livestatistik. Her kan du så se, hvor mange rigtige besvarelser, den enkelte elev har lavet. Ved at klikke på en enkelt elevs navn får du en oversigt over vedkommendes besvarelser i opgavesættet.

Evaluering med differentierede opgavesæt

Når I har arbejdet med et bestemt forløb, kan du lave en hurtig evaluering ved at lade eleverne arbejde med et differentieret opgavesæt med en middel sværhedsgrad – og efter et forløb kan I arbejde med den højeste sværhedsgrad. For de udfordrede elever kan det dog være en god idé at lade være med at ændre på niveauet. Så får de en mere håndgribelig oplevelse af, at de rykker sig, ved at lave flere rigtige besvarelser. Med de differentierede opgavesæt er det nemt at indstille disse parametre for de enkelte elever.

Juster på antal og sværhedsgrad

Når du sammensætter et differentieret opgavesæt, kan du starte med at gruppere de elever, der ligger på samme niveau. Det gør du nemmest ved tage fat i ”flyttepilen” ud for den enkelte elevs navn og trække navnet op til den elev, du vil gruppere vedkommende med. Dernæst kan du klikke på niveau 1, 2 eller 3 for den enkelte gruppe – og eleverne vil så få nemme, middel eller svære opgaver i forhold til det klassetrin, de går på. Hvis der er elever, der flyver lidt for lavt eller noget højere i forhold til de øvrige elever i klassen, så kan det være en god idé at samle dem på et særskilt hold. Her kan du så vælge at give dem opgaver, der hører til på et andet klassetrin.

Da alle elever ikke nødvendigvis arbejder i samme tempo, er det heller ikke sikkert, at alle eleverne skal have lige mange opgaver at arbejde med. Du kan starte med at skrive et antal opgaver som udgangspunkt i det øverste felt for antallet af spørgsmål og trykke enter. Derefter kan du skrive andre antal for de enkelte grupperinger, du har lavet.

Se opgaverne igennem, før du trykker start

Inden du sætter eleverne i gang med opgaverne, har du mulighed for at se opgavesættene igennem. Det gør du ved at klikke på luppen til højre for gruppen eller eleven. Du kan i øvrigt sagtens give et tilsvarende opgavesæt for senere, da opgaverne bliver genereret fra gang til gang, så selv om det er samme emne og antal, vil opgaverne være forskellige.

God fornøjelse med at ramme dine elever rent!

Recent Posts

Start typing and press Enter to search