MatematikFessor tager etisk ansvar for børns data

Virksomheden EduLab administrerer dagligt data for 80.000 danske skolebørn, når de logger ind på MatematikFessor for at blive bedre til matematik.

Af Elisabeth Holst

– Som ledende markedsudbyder af en digital matematikportal til skoleverdenen har EduLab et etisk ansvar, og det ansvar tager vi alvorligt, slår stifter og direktør Kasper Holst Hansen fast og uddyber:

– Hos EduLab laver vi uddannelse. Det handler også om dannelse. Og det handler om at opføre sig ordentligt og passe godt på de data, vi administrerer. Derfor gør vi os umage med at efterleve et sæt dataetiske retningslinjer, så alle – skoleledere, lærere, elever og forældre – kan føle sig trygge, når de danske skolebørn arbejder på at blive bedre til matematik i Fessors digitale univers.

Vores brugere fortjener tryghed

Dataetik er en nødvendig forudsætning for at have med børns data at gøre. Dataetik er på den ene side et alvorligt emne, på den anden side ser Kasper Holst Hansen det også som en spændende udfordring:

Det handler om at opføre sig ordentligt og passe godt på de data, vi administrerer.

– For mange elever og unge mennesker er det sjov og ballade, der foregår på internettet. Der er så bare lige den bagside, at vi skal være opmærksomme på, at vi efterlader os dataspor. Det gør man også på en portal som MatematikFessor. Derfor er det virkelig vigtigt for os, at folk kan gennemskue, hvordan vi håndterer skolebørnenes data. Det er bare fedt at opføre sig ordentligt, fordi det er så vigtigt at skabe den tryghed, vores brugere fortjener, siger Kasper Holst Hansen.

Det er bare fedt at opføre sig ordentligt, fordi det er så vigtigt at skabe den tryghed, vores brugere fortjener.

Elevernes forældre taster selv de nødvendige personlige oplysninger ind, når de opretter abonnementet. Data har til formål at knytte elev og forældre sammen. Når det gælder skoler, får EduLab almindelige data som navn, klasse, skole og lærer fra Styrelsen for IT og Læring (STIL). Og så genererer EduLab selv en masse data i form af besvarelser, som de analyserer, så eleven, forældre og lærere kan følge med i de fremskridt, eleverne gør.

Så få personlige data som muligt

EduLab har som mål at minimere personlige data på læringsportalen til et absolut minimum. Ifølge IT-chef Lotte Ludvigsen har virksomheden ikke brug for data som øjenfarve, højde, sprog eller køn for at gøre børnene bedre til matematik.

– Vi ser på adfærd og progression i kompetencerne. Derfor bruger vi ikke de CPR-numre, der følger med pakken fra STIL, ligesom vi arbejder med at få skrevet de data ud af pakken, som vi ikke har brug for – f.eks. køn. I det hele taget arbejder vi på at have så få personlige data som muligt. Det stemmer overens med EU-dataforordningens principper og mål for dataminimering, fortæller Lotte Ludvigsen.

For at forhindre deling af børns data med 3. part anvender vi ikke SoMe-plugins på MatematikFessor.dk. EduLab sælger heller ikke data til 3. part og har nogle klare databehandleraftaler med sine underleverandører.

 

Se EduLabs dataetiske retningslinjer

Læs også artiklen i SamfundsDesign

Recent Posts

Start typing and press Enter to search