MatematikFessor gør læring synlig

Avanceret statistik-modul viser nøjagtigt, hvad eleverne kan, og hvor de har udfordringer. Fessor er en kærkommen ’big brother’ for lærere og elever på Broskolen i Korsør.

Line Hovgaard er matematiklærer på Broskolen i Korsør. Hun har det sidste halve års tid brugt den digitale læringsportal MatematikFessor i sin undervisning. Det har åbnet helt nye muligheder for at følge eleverne på nært hold.

I det digitale univers kan jeg følge med i alt, hvad eleverne gør, hvad de lærer, og hvad de har svært ved.

– Da jeg begyndte at dykke ned i den digitale læringsportal MatematikFessor, som vi har her på skolen, åbnede der sig en helt ny verden for mig. Jeg har en god fornemmelse for, hvor mine elever ligger fagligt, men i det digitale univers kan jeg følge med i alt, hvad eleverne gør, hvad de lærer, og hvad de har svært ved, så jeg intet går glip af. Og hvis en elev praler med, at han skam lavede 20 opgaver i går derhjemme i den digitale SuperTræner, ja, så kan jeg umiddelbart gå ind og se, hvor mange opgaver han har lavet, hvordan det er gået, hvad han måske har haft problemer med, og hvornår han har lavet dem. Så ja, jeg kan såmænd også gå i rette med ham, hvis han har lavet lektier for sent om aftenen, ler Line Hovgaard og tilføjer:

– Det kan måske forekomme skræmmende, at alt sådan kommer frit frem, for jeg er jo gået hen og blevet ’big brother’. Omvendt ved eleverne, at jeg har det fulde overblik over deres aktiviteter, når jeg sidder i min lejlighed i Odense, og de laver opgaver hjemme i Korsør. Det gode ved det er, at eleverne nu hele tiden er opmærksomme på, hvad de kan, hvordan det går, og hvad de som det næste skal lære. Det har de det rigtig godt med at vide.

Eleverne er dus med deres ’big brother’

– I min skoletid fik eleverne ikke at vide, hvor de lå i forhold til hinanden. Men man kan ikke snyde børn. De ved det udmærket og frygten for, at de bruger det mod hinanden, skal manes til jorden, da det sker yderst sjældent. Så for os er det vigtigt helt fra de små klasser at tale med eleverne om, at de kan noget forskelligt, at nogle har lettere ved matematik end andre, at det er helt naturligt og ok, og at det handler om at flytte sig i forhold til sig selv. Eleverne er på forskellige niveauer. Det ser de tydeligt, når de arbejder med den digitale supertræner, hvor den enkelte elev får tildelt ’levels’ ud fra eget niveau og egne fremskridt, fortæller Line Hovgaard og uddyber de faglige, digitale muligheder:

– MatematikFessor differentierer eleverne 100 %. Så hvis en elev i 3. klasse ikke kan løse 3. klasses opgaver, får eleven automatisk opgaver på et niveau, der gør, at den matematiske kunnen bygges op ”uden huller undervejs”. Det gør, at alle elever oplever succes, og det motiverer dem.
I Line Hovgaards 2. klasse hænger læringsmålene på tavlen sammen med en fodboldbane. Eleverne er små fodboldspillere med deres egne ansigter på, og de flytter sig i takt med, at
de opnår et nyt level.

Når de rykker op i levels, får de lyst til at træne endnu mere – frivilligt.

Læringsmål hænger synligt i klassen

– På Broskolen har vi arbejdet med synlig læring de seneste par år, hvor detaljerede undervisningsplaner og læringsmål går hånd i hånd. Eleverne skal være bevidste om, hvad de skal lære og hvorfor. I min 2. klasse hænger vores læringsmål i klassen. De er opdelt i tre levels. Jeg har lavet en fodboldbane, hvor man er på udskiftningsbænken i level 1, kommer på fodboldbanen i level 2 og i level 3 videre på landsholdet. Her flytter eleverne sig med små fodboldspillere med deres egne ansigter på.

Eleverne har det fint med, at jeg følger dem på min computerskærm, fordi de ved, at de så får hurtig hjælp – enten af en af de mange online videoer eller af mig.

MatematikFessor støtter rigtig godt op om denne synlighed, og når hver enkelt elev flytter sig i level, kan de elever der ønsker det, gå ned bagest i klassen og flytte sig på vores ”MatematikFessor-level-trappe”. Alle elever har ønsket at være med, for det er rigtig fedt at tage sit navn på level-trappen og rykke det et trin op. Vi markerer det hver gang, klapper for den enkelte elev og går så hurtigt videre.

Eleverne lærer af synlige fejl

Tidligere gik matematikken primært på rigtigt og forkert. Det lærer man ifølge Line Hovgaard ikke noget af. Fejl er gode, fordi de har potentiale til at bringe én konstruktivt videre. Det kræver bare, at man ved, hvad det er for en fejl, man har lavet, hvorfor det ikke lige lykkedes, og hvad man så skal gøre. Om det siger Line Hovgaard:

– Det er naturligvis lærerens ansvar, at eleverne lærer det, de skal, men det støtter MatematikFessor rigtig godt op om, fordi jeg kan følge hver enkelt elev i klassen ’live’. Jeg kan se, om en elev er selvkørende, ikke laver noget eller måske er gået i stå. Eleverne ved, at jeg ud over at gå rundt i klassen også følger dem på min computerskærm, og det har de det fint med – netop fordi de ved, at de så får hurtig hjælp – enten af en af de mange online videoer eller af mig.

Også for forældrene er deres barns læring synlig

For Line Hovgaard har den digitale læringsportal for alvor rykket den daglige matematikundervisning helt ud i det åbne.

– Det digitale univers’ mange brede og dybe muligheder bringer al læring frem i lyset, fordi portalen registrerer alle aktiviteter på både klasse- og elevniveau – ’live’ og i online statistikker. Det gør det nemt at komme målrettet og konstruktivt videre til glæde for eleverne, mig, skole og forældre, slutter Line Hovgaard.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search