Start skoleåret med Matematik OL, og få styrket matematikmusklerne

Har du og dine elever også været grebet af OL-feberen?
Nu kan alle elever i 7.-9. klasse selv være med til MatematikFessors OL.

Der dystes i disciplinerne badminton, skeetskydning og Laser Radial, og eleverne arbejder problemløsende med en masse centrale emner, som areal og rumfang, omregning mellem måleenheder, hastighedsberegning, tabelaflæsning og funktioner. Og eleverne får masser af muligheder for at styrke alle deres matematiske muskler.

Opgaverne er lavet, så de ligner den skriftlige prøve fra FP9 i “Matematik med hjælpemidler”. De udgør cirka en femtedel af en afgangsprøve og består af én side, der kan løses på 30-45 minutter.

Få gang i matematiksnakken

Hvis I bruger opgaverne som en opstart efter en laaaang sommerferie, kan det være en god idé at lade eleverne arbejde i par. Det hjælper dem med at kommer ind i den matematiske tankegang igen, og de får talt en masse matematik sammen og mindet hinanden om, hvordan man kan gå til sæt som disse.
Det kan have en stor effekt, at alle deler viden og strategier i en afsluttende klassediskussion om opgaverne.

Du kan finde OL-opgaverne ved at klikke her.

Meget mere træning

Og husk, at vi har mange andre problemløsningssæt på MatematikFessor. 

Sådan gør du:
  1. Søg på Problemløsning eller Problemregning
  2. Vælg Undervisningsforløb og PDF-opgaver
  3. Husk at indstille klassetrin til 7.-9. klasse

Rigtig god fornøjelse!

Recent Posts

Start typing and press Enter to search