Geniale GeometriFessor

Lad dine elever gå på opdagelse i matematikken med GeometriFessor! Find de mange interaktive opgaver, som motiverer eleverne til at undersøge, konstruere, indstille, aflæse og besvare spørgsmål.

Ofte resulterer en undersøgende tilgang i, at eleverne får en større forståelse for det, de arbejder med. Netop dét giver geniale GeometriFessor rig mulighed for.

Blandingen af åbne opgaver og det visuelle udtryk fra GeoGebra, som eleverne selv kan konstruere løsninger i, gør nemlig matematikken mere håndgribelig. Det betyder også, at værktøjet har potentiale til at give især de visuelle og taktile elever et stort læringsudbytte.

Spil digital fodbold med dine indskolingselever

Gør din digitale matematikundervisning til en leg, og lad dine elever svare på regnestykker ved enten at skyde med bue og pil, sparke til en fodbold eller fyre en kanon af.

I temaspillene ’Bue og pil’, ’Fodbold’, ‘Rumraket’ og ’Pirat’ trænes der en række basale matematiske færdigheder, som bygger ovenpå hinanden, så eleverne kan udvikle strategier til at løse regneopgaverne. Spillenes forskellige konkurrenceelementer gør det sjovt for eleverne – også for dem, der ellers kan være svære at fastholde.

Spillene kan gives for som hjemmearbejde, men dine elever kan også selv finde dem i GeometriFessor. Det kan være en god idé at gennemgå de forskellige typer sammen med eleverne, så de selv kan vælge det tema, de synes er sjovest.

En undersøgende tilgang skaber forståelse hos dine elever på mellemtrinnet

Til eleverne på mellemtrinnet er der i høj grad fokus på interaktive opgaver med beregninger i centrum. Opgaverne gør det muligt for dine elever at skabe deres egen løsning eller flere løsninger på samme opgave. En undersøgende tilgang vil ofte resultere i, at eleverne får en større forståelse for det, de arbejder med. Det gælder naturligvis også i matematik, og det giver GeometriFessor rig mulighed for. De matematiske emner spænder over alt fra koordinatsystemet til geometriske figurer til arealer.

Søg indhold frem til mellemtrinnet her.

Giv dine udskolingselever noget at gruble over

Kvadrater, cirkler og vinkler danner udgangspunktet for de mange grubleopgaver, du kan finde i GeometriFessor. Matematikken, eleverne skal mestre for at besvare grubleopgaverne, er ikke nødvendigvis avanceret. Men eleverne skal trække på meget af det, de har lært gennem de første år i folkeskolen. Og så skal de have en god forståelse for hvilke værktøjer de skal bruge. Til nogle af opgaverne skal eleverne mindes om Pythagoras, og i andre er det blot nødvendigt at få den gode og simple idé.

Tildel grubleopgaver via linket her: Grublere – eller lad dine elever arbejde selv med grublere ved at klikke ind i GeometriFessor modulet og søge på ”Grublere”.
Søg andet indhold fra GeometriFessor frem til udskolingen her.

Rigtig genial fornøjelse med GeometriFessor!

Recent Posts

Start typing and press Enter to search