Geniale GeometriFessor

I GeometriFessor finder du en masse interaktive opgaver, som lader dine elever gå på opdagelse i matematikken, når de skal undersøge, konstruere, indstille, aflæse og besvare spørgsmål.

Blandingen af åbne opgaver og det visuelle udtryk fra GeoGebra, som eleverne selv kan konstruere løsninger i, gør matematikken mere håndgribelig. Det betyder også, at værktøjet har potentiale til at give især de visuelle og taktile elever et stort læringsudbytte.

Vores erfaring er, at en undersøgende tilgang ofte vil resultere i, at eleverne får en større forståelse for det, de arbejder med. Netop dét giver geniale GeometriFessor rig mulighed for.

Spil digital fodbold med dine indskolingselever

Gør din digitale matematikundervisning mere legende og lad dine elever svare på regnestykker ved enten at skyde med bue og pil, sparke til en fodbold eller fyre en kanon af.

I temaspillene ’Bue og pil’, ’Fodbold’ og ’Pirat’ trænes der en række basale matematiske færdigheder, som bygger ovenpå hinanden, så eleverne kan udvikle strategier til at løse regneopgaverne. Spillenes forskellige konkurrenceelementer gør det sjovt for eleverne – også for dem, der ellers kan være svære at fastholde.

Spillene kan gives for som hjemmearbejde, men dine elever kan også selv finde dem i GeometriFessor. Det kan være en god idé at gennemgå de tre typer sammen med eleverne, så de selv kan vælge det tema, de synes er sjovest.

En undersøgende tilgang skaber forståelse hos dine elever på mellemtrinnet

Til eleverne på mellemtrinnet er der i høj grad fokus på interaktive opgaver med beregninger i centrum. Opgaverne gør det muligt for dine elever at skabe deres egen løsning eller flere løsninger på samme opgave. En undersøgende tilgang vil ofte resultere i, at eleverne får en større forståelse for det, de arbejder med. Det gælder naturligvis også i matematik, og det giver GeometriFessor rig mulighed for. De matematiske emner spænder over alt fra koordinatsystemet til geometriske figurer til arealer.

Giv dine udskolingselever noget at gruble over

Kvadrater, cirkler og vinkler danner udgangspunktet for de mange grubleopgaver, du kan finde i GeometriFessor. Matematikken, eleverne skal mestre for at besvare grubleopgaverne, er ikke nødvendigvis avancerede. Men eleverne skal trække på meget af det, de har lært gennem de første år i folkeskolen. Og så skal de have en god forståelse for præcis, hvilke værktøjer de skal bruge. Til nogle af opgaverne skal eleverne mindes om Pythagoras. I andre er det blot nødvendigt at få den gode og simple idé.

Rigtig genial fornøjelse med GeometriFessor!

Recent Posts

Start typing and press Enter to search