Fessor bygger bro til gymnasiet

Ny digital bog i MatematikFessors Bogreol hjælper lærere og elever med at gøre overgangen fra grundskolen til gymnasiet til en fagligt bedre og mere bæredygtig oplevelse.

Af Elisabeth Holst

Formålet med MatematikFessors nye digitale bog UddannelsesParat er at klæde eleverne i udskolingen på til at håndtere matematiske begreber ud fra den lidt anderledes matematiske tænkning og forståelse, de møder i gymnasiet. Derfor handler bogen meget om at forstå. Hvorfor ser en formel ud, som den gør, og hvorfor kan vi bruge den?

Men hvorfor nu det? Fordi det har vist sig, at alt for mange elever snubler over matematikken, når de træder ind ad døren til gymnasiet.

– De unge mennesker føler ofte, at de rammer en mur, når de starter i gymnasiet. Der sker mange nye ting omkring dem – midt i nogle ofte turbulente og følsomme teenageår. Vi skylder derfor de unge at holde dem i hånden og hjælpe dem med at komme tørskoede over broen, fortæller Kasper Holst Hansen, stifter og direktør i EduLab, og tilføjer:

– Brobygningen mellem grundskolen og gymnasiet ligger os på sinde. Vi har et udvidet ansvar, for vi vil have, at de unge bliver bedre til matematik – ikke kun i grundskoletiden, men i resten af deres liv. Derfor vil vi rigtig gerne hjælpe dem til en god start på gymnasiet.

Brobygningen mellem grundskolen og gymnasiet ligger os på sinde. Vi har et udvidet ansvar, for vi vil have, at de unge bliver bedre til matematik – ikke kun i grundskoletiden, men i resten af deres liv.

En bog bestilt af brugerne

Selv dygtige elever oplever at stå på en brændende platform, når de starter i gymnasiet. Og EduLab har da også fået mange forespørgsler – både fra udskolingslærere i folkeskolen og fra gymnasier – om de ikke ville gøre noget for at lette overgangen, der ofte giver særlige udfordringer i netop matematik.

– Bogen er blevet til, fordi vores brugere har efterspurgt noget, der kan gøre overgangen til en bedre oplevelse for lærere og elever. Vi har lyttet og handlet ved at invitere en fra ”den anden side” indenfor. Så ved årsskiftet fik vi endnu en dygtig matematisk ildsjæl ind i vores redaktion, der sammen med de andre redaktører har udviklet bogen UddannelsesParat. For jo mere, man kan bruge den sidste del af grundskolen på at skabe en god overgang, jo bedre. Og det er det, vi mener, denne bog egner sig rigtig godt til – netop fordi den er blevet til i et samspil mellem fageksperter med mange års undervisningserfaring fra begge sider.

Et fremtidssikret og bæredygtigt fundament

Tidligere gymnasielærer Klaus Bruun Pedersen har undervist i matematik i gymnasiet i syv år. Han har en matematikdidaktisk uddannelse og har de seneste år beskæftiget sig med at kortlægge de ting, der gør, at nogle elever har problemer med matematikken, når de begynder i gymnasiet og også efterfølgende. Klaus Bruun Pedersen har som den nytilkomne redaktør været primus motor bag bogen.

– Meget af det, eleverne får i gymnasiet, er noget, de har set før. Men matematikken i gymnasiet stiller andre krav og italesætter matematikken anderledes. Man regner med bogstaver, og den matematiske tilgang kræver, at man abstraherer mere, lærer at ræsonnere, bevise og forstå matematiske sammenhænge. Det er her, filmen knækker for eleverne, hvis de har faglige huller eller ikke helt forstår de forskellige begreber og definitionen af dem, fortæller Klaus Bruun Pedersen og fortsætter:

– Formålet med bogen er derfor tosidigt. På den ene side vil vi gerne hjælpe lærerne i udskolingen med at skabe et vandtæt og solidt fundament, der bygger på træning af faglige kompetencer. På den anden side vil vi gerne lægge an til et lidt stærkere og mere fremtidssikret fundament, der gør overgangen fra grundskolens til gymnasiets matematiske tilgang så gnidningsløs og bæredygtig som muligt.

På forkant med gymnasiets matematiske udfordringer

UddannelsesParat er bygget progressivt op – emne for emne med mere end 80 forklarende videoer. Den veksler mellem forskellige repræsentationsformer, der får det hele til at hænge sammen og give en god forståelse for den matematik, eleverne møder i gymnasiet. Bogen handler meget om algebra, ligninger og diverse variabelsammenhænge.

– I bogen italesætter vi begreberne fra forskellige vinkler og viser, at man kan se en variabelsammenhæng som en ligning, en tabel eller en graf. Som noget nyt tager vi hul på det med beviser. Det har ikke ligget på MatematikFessor før, men det ligger faktisk allerede i Fælles Mål, at eleverne skal kunne lave små ræsonnementer. Og ræsonnementer er dybest set blot brudstykker af beviser, som de vil møde dem i gymnasiet, når de skal forstå en formel og eftervise den. Så hele den proces er rigtig god at blive dus med allerede i udskolingen. Bogen er derfor god at bruge til at opøve og træne evnen til at ræsonnere og bevise, fordi det gør eleverne i stand til at bygge ovenpå, når de kommer i gymnasiet, slutter Klaus Bruun Pedersen.

Bogen er god at bruge til at opøve og træne evnen til at ræsonnere og bevise, fordi det gør eleverne i stand til at bygge ovenpå, når de kommer i gymnasiet..

Du finder bogen UddannelsesParat på MatematikFessors Bogreol.

God fornøjelse!

Recent Posts

Start typing and press Enter to search