Få gang i strategierne med Fessor

Når eleverne regner, er det vigtigt, at de kan tænke fleksibelt og vælge den optimale regnestrategi til forskellige situationer.

Derfor er der i det nye Matematikfessor langt mere fokus på regnestrategier, så eleverne kan udvikle deres talforståelse og opbygge et repertoire af forskelligartede tilgange til at løse problemer.

Regnestrategier gennem hjælpevideoer

Eleverne får præsenteret forskellige regnestrategier i de nye hjælpevideoer, som er tilknyttet lektionerne, så de kan vælge den strategi, der giver bedst mening i situationen.

Når dine elever støder på en opgave i enten Supertræneren, 5 skarpe eller et opgavesæt, som de ikke kan løse, kan de se en video om strategier, som kan hjælpe dem til at forstå og løse opgaven.  Hvis det fortsat ikke lykkes, kan de se en forklaring på, hvordan opgaven kan løses.

Eleverne får på den måde mulighed for at afprøve og repetere regnestrategier ved at gense videoen fra den lektion, som passer til opgaven. Der kommer desuden større variation i opgaverne, så eleverne møder flere opgaver, der lægger op til at bruge forskellige strategier.

Mød de mange regnestrategier allerede nu i det nye Matematikfessor.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search