Uddannelsesparathed og brobygning med MatematikFessor, København

Målgruppe: Udskolingslærere

udskoling – brobygning – faglig robusthed – uddannelsesparat

Mange elever på ungdomsuddannelserne mangler robusthed i matematikfaget og oplever, at det giver dem vanskeligheder, når de tager springet fra grundskolen til en ungdomsuddannelse. Undersøgelser viser, at dette er medvirkende til, at elever, som godt kunne gennemføre f.eks. gymnasiet, dropper ud.

På dette kursus vil du få hjælp og vejledning til, hvordan du som udskolingslærer kan anvende MatematikFessor til at styrke elevernes faglighed indenfor de basale færdigheder. Du kan som lærer være med til at sikre, at dine elever har de nødvendige færdigheder, når de afslutter grundskolen, til at kunne udvikle sig på gymnasialt niveau.

Der vil på kurset være afsat tid til ‘hands on’ så du lærer, hvordan du får endnu bedre overblik over dine elevers matematikfaglige huller. Du vil også få redskaber til at planlægge individuelle forløb, der styrker den enkelte elevs robusthed i faget og sikrer, at de kommer godt fra start uden at miste motivationen.

På kurset vil du blive præsenteret for portalens analoge og digitale materialer, der kan anvendes til at udvikle udskolingselevernes kompetencer indenfor blandt andet modellering, ræssonnement, problembehandling og kommunikation samt bygger bro til ungdomsuddannelserne. Du vil få vist konkrete materialer og værktøjer, som du kan tage med hjem og bruge i din undervisning.

Du vil denne dag også få vist vores nye planlægningsværktøj, der går i luften i uge 27. Den nye måde at planlægge på guider dig endnu bedre frem til netop det indhold, der passer til din undervisning. På den måde bliver det nemt at skabe variation og aktivitet i din undervisning.

Vores redaktør Klaus med mange års undervisningserfaring fra Ørestad Gymnasium har designet kurset, der guider dig godt igennem portalen med særlig fokus på brobygningen til ungdomsuddannelserne.

Kurset er gratis, dog er der et no show-gebyr på 500 kr.

Dato

09 aug 2018

Tid

14:00 - 16:00

Beliggenhed

GlobalHagen, København
Fælledvej 12 opgang C 2200 Kbh N lokale 21
Kategori

Kursusholder

Klaus Bruun

Start typing and press Enter to search