Kursusbeskrivelser

Brug MatematikFessor med dine yngste elever

Målgruppe: Indskolingslærere

 • indskoling
 • bevægelse i matematik
 • leg og læring
 • faglig læsning

På MatematikFessor har vi rigtig meget spændende indhold til indskolingseleverne. Udover vores store base af digitale opgaver kan du blandt andet finde regnehistorier, taldiktater, opgaver med fokus på faglig læsning og førfaglige udtryk. For ikke at nævne vores mange aktiviteter, som kan inspirere jer til at bringe leg og bevægelse ind i matematikundervisningen.

Tilmeld dig vores kursus og få inspiration til, hvordan du og dine kollegaer i indskolingen får mest muligt ud af jeres abonnement på MatematikFessor.

Du vil denne dag også få vist vores nye planlægningsværktøj, der går i luften i uge 27. Den nye måde at planlægge på guider dig endnu bedre frem til netop det indhold, der passer til din undervisning. På den måde bliver det nemt at skabe variation og aktivitet i din undervisning.

 

Motivation og faglig progression på mellemtrinnet

Målgruppe: Mellemtrinslærere

 • mellemtrin
 • motivation
 • progression
 • robusthed

Matematik bliver ofte rigtig svært for eleverne i overgangen fra 3. til 4. klasse. Alle de grundlæggende principper og processer er eller burde være på plads, og karakteren af matematikopgaverne i forskellige materialer bliver mere problemløsningsorienterede. Det sætter eleverne på en ny opgave, nemlig at regne ud, hvilken matematik de skal bruge i de forskellige situationer. Det giver eleverne en ekstra udfordring, når de grundlæggende færdigheder ikke er helt på plads. Dette kan påvirke motivationen. Andre elever har helt styr på færdighederne og mister motivationen, hvis de ikke udfordres kontinuerligt.

MatematikFessor er et ideelt værktøj til at lade den enkelte elev træne de grundlæggende færdigheder og dermed styrke robustheden i faget. Med MatematikFessor kan du nemt spotte, hvor den enkelte elev har udfordringer og bruge den viden til at tilrettelægge individuelle træningsforløb.

Tilmeld dig vores kursus og få dybere indsigt i, hvordan du styrker dine elevers faglige progression på mellemtrinnet ved at udnytte den store mængde af digitale og analoge opgaver. Lær også, hvordan du bruger MatematikFessors statistikker til at skræddersy træning, der styrker den enkelte elevs færdigheder.

Du vil desuden få konkrete ideer til, hvordan du fastholder motivationen ved at variere undervisningen og indarbejde konkurrencer, forskellige aktiviteter og bevægelse – lige til at tage med hjem i din undervisning.

Uddannelsesparathed og brobygning med MatematikFessor

Målgruppe: Udskolingslærere

 • udskoling
 • brobygning
 • faglig robusthed
 • uddannelsesparat

Mange elever på ungdomsuddannelserne mangler robusthed i matematikfaget og oplever, at det giver dem vanskeligheder, når de tager springet fra grundskolen til en ungdomsuddannelse. Undersøgelser viser, at dette er medvirkende til, at elever, som godt kunne gennemføre f.eks. gymnasiet, dropper ud.

På dette kursus vil du få hjælp og vejledning til, hvordan du som udskolingslærer kan anvende MatematikFessor til at styrke elevernes faglighed indenfor de basale færdigheder. Du kan som lærer være med til at sikre, at dine elever har de nødvendige færdigheder, når de afslutter grundskolen, til at kunne udvikle sig på gymnasialt niveau.

Der vil på kurset være afsat tid til ‘hands on’ så du lærer, hvordan du får endnu bedre overblik over dine elevers matematikfaglige huller. Du vil også få redskaber til at planlægge individuelle forløb, der styrker den enkelte elevs robusthed i faget og sikrer, at de kommer godt fra start uden at miste motivationen.

På kurset vil du blive præsenteret for portalens analoge og digitale materialer, der kan anvendes til at udvikle udskolingselevernes kompetencer indenfor blandt andet modellering, ræssonnement, problembehandling og kommunikation samt bygger bro til ungdomsuddannelserne. Du vil få vist konkrete materialer og værktøjer, som du kan tage med hjem og bruge i din undervisning.

Du vil denne dag også få vist vores nye planlægningsværktøj, der går i luften i uge 27. Den nye måde at planlægge på guider dig endnu bedre frem til netop det indhold, der passer til din undervisning. På den måde bliver det nemt at skabe variation og aktivitet i din undervisning.

Vores redaktør Klaus med mange års undervisningserfaring fra Ørestad Gymnasium har designet kurset, der guider dig godt igennem portalen med særlig fokus på brobygningen til ungdomsuddannelserne.

link1
link1

Inklusion – motivation og indlæring i matematikundervisningen

Målgruppe: Lærere med inklusionselever/specialklasser

 • inklusion
 • særlige behov
 • differentiering
 • læsevanskeligheder

MatematikFessors grundlæggende funktioner er særdeles velegnede til elever med særlige behov, der skal inkluderes i undervisningen.  Med MatematikFessor kan du nemt spotte elevernes udfordringer og tilrettelægge helt individuelle forløb for dem. Det er nemt skjule, at en elev arbejder på et lavere niveau end de andre elever i klassen, så det ikke føles som et nederlag. De mange videolektioner på MatematikFessor er korte og indtalt med en rolig stemme, der er med til at skabe tryghed for eleverne. Vores bogreol har digitale bøger til alle klassetrin, der er ideelle til elever, der ikke tåler for mange forstyrrelser og helst arbejder alene. På kurset viser vi dig alt dette samt mange flere muligheder for at motivere og udvikle dine elever med særlige behov. Vi giver dig værktøjer til, hvordan du kan bruge MatematikFessor til at tilrettelægge individuelle læringsforløb for dine elever. Hvordan du nemt får et detaljeret overblik over elevens faglige kunnen, og hvordan du kan bruge portalens analyser til at vise elever og forældre barnets standpunkt og fremskridt.  

Vores kursusholder har flere års erfaring med at undervise børn i specialklasser og anvender selv MatematikFessor i sin daglige undervisning.

Læs mere om at anvende MatematikFessor til elever med særlige behov her:  https://fessorsforum.dk/faa-skyd-genvej-fessor/

link1

Matematisk inspiration og problemløsning

Målgruppe: Matematiklærere, matematikvejledere, skolefolk med interesse for matematik.

 • matematisk problemløsning i udskolingen/for matematiklærere
 • trends indenfor digital matematik
 • kreativ matematik

Grib et par timer med passionen for tal og problemløsning i centrum. Udgangspunktet er en række sjove matematiske problemstillinger, som du vil kunne tage med som inspiration til din undervisning til næste skoleår. For hvad består et godt problem egentlig af? Og hvordan lærer man andre at tilgå matematiske udfordringer, der kan virke vanskelige eller uoverskuelige?

På kurset vil du blive udfordret og inspireret – for vi skal både lege og lære! Der vil være udfordringer i mange afskygninger. Og du vil lære at tilgå og tackle matematisk problemløsning og derigennem få et nyt redskab til din undervisning.

Søg

Gør som over 1.000 andre matematiklærere


Tilmeld dig nyhedsbrevet, FessorsFokus, og få e-mails med vores bedste tips samt ny viden om indhold og funktioner på MatematikFessor, tilbud og faglig inspiration til din matematikundervisning.

Hvilke trin underviser du på?

You have Successfully Subscribed!